Eindadvies structurele Stikstofaanpak gereed

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op maandag 8 juni het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek (‘Niet alles kan overal’) aangeboden gekregen uit handen van de heer Remkes, voorzitter van het Adviescollege.

Het advies gaat over de structurele aanpak van het stikstofprobleem op lange termijn.

Kritisch op aanpak Rijk

Tijdens de begeleidende persconferentie was Remkes kritisch op de structurele aanpak die door het rijk gepresenteerd is. Deze plannen zouden onvoldoende juridisch geborgd zijn, te weinig ambitieus zijn en te veel zijn gebaseerd op vrijblijvendheid. Ook benadrukte Remkes dat de bouwsector het meest te lijden heeft gehad onder de PAS uitspraak; hij adviseert daarom om een drempelwaarde in te stellen voor de tijdelijke emissies van de bouw.

Stikstof: hoe zat het ook al weer?

Sinds 2015 werkte de overheid met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan minder stikstof in de natuur. Dit programma mag niet meer worden gebruikt, oordeelde de Raad van State in mei 2019. Het kabinet heeft hierna een adviescollege ingesteld om te adviseren over de gevolgen van deze uitspraak en de benodigde beleidsaanpassingen te beoordelen. Dit adviescollege heeft de afgelopen periode een aantal rapporten uitgebracht en nu dus een eindadvies gepubliceerd. Welke gevolgen het eindadvies heeft, zal de komende tijd duidelijk worden. De minister heeft het rapport doorgestuurd naar de Tweede Kamer; het kabinet zal binnenkort met een reactie komen.

Het eindadvies inzien?