Eerste interactieve vergunningsprocedure van Nederland

Het bedrijf Kroonint Protective Coatings heeft eerder dit jaar een omgevingsvergunning op nieuwe wijze ingediend: compacter, visueler en begrijpelijker. Meer inspelend op de telkens veranderde wet- en regelgeving en meer inzicht geven aan de omgeving. Het gaat om een pilot van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Royal HaskoningDHV.

OZHZ behandelt en beoordeelt de omgevingsvergunningen. Samen met Royal HashkoningDHV en in overleg met het bedrijf zoeken wij naar een manier om deze procedure te verbeteren. Op 4 april 2018 is het traject van start gegaan en op 13 september is de aanvraag definitief ingediend. Naar verwachting wordt begin volgend jaar het concept van de ontwerpbeschikking besproken met Kroonint en een van onze adviseurs. Daarna ligt het ter inzage voor inwoners.

Snel veranderende wetgeving

Omgevingsvergunningen zijn de laatste jaren ontwikkeld in complexe, uitgebreide en verweven datasets en rapportages. Het aantal stakeholders rondom vergunningen neemt toe. Denk hierbij niet alleen aan omwonenden en milieuorganisaties, maar ook aan de diversiteit van betrokken overheden en alle specialisaties. Ook verandert bekende wet- en regelgeving in toenemende mate. Denk hierbij ook aan de komst van de Omgevingswet. Wat zijn de eisen vandaag, morgen tijdens de procedure en overmorgen bij het in gebruik nemen van de installaties?

Compact en begrijpelijk

In de pilot onderzoeken wij, Royal HashKoningDHV en Kroonint de inzet van een interactief, visueel GIS-gebaseerd platform. Daar is de vergunningsaanvraag en beschikking en de bijbehorende data voor allerlei betrokken stakeholders te zien, uitgaande van de variatie in informatiebehoefte en compacter en begrijpelijker. Bijvoorbeeld door het laten zien van een beeld over de gewenste situatie, in plaats van het vast te leggen in een uitgebreid omschreven stuk tekst.

Praktijk

Deze pilot is door de medewerking van Kroonint direct gekoppeld aan een daadwerkelijke industriële casus uit de praktijk. OZHZ, Kroonint en Royal HaskoningDHV kijken er naar uit om deze innovatie samen zorgvuldig te doorlopen en bekijken hoe een aangepaste procedure een succes kan worden.