De vijf tips om snel een vergunning te krijgen

“Ik krijg vaker de vraag: kan het niet wat sneller?”, vertelt Hans Nijhof. Hij werkt bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Hans is als adviseur betrokken bij de behandeling van vergunningsaanvragen en meldingen. “We zien dat ondernemers zo’n proces lastig vinden: er wordt veel gevraagd. Ook duren processen soms onnodig lang. Knap vervelend als je enthousiast aan de slag wilt.”

Dit artikel is ook te lezen in het magazine Slagkracht van Werkgevers Drechtsteden.

Terwijl het belangrijk is, bijvoorbeeld voor de veiligheid of om overlast te voorkomen in de buurt. Dat het vergunningsproces sneller kan, daar is Hans ook van overtuigd. En dat vraagt iets van beide kanten. Hans: “Uit een analyse van vorig jaar bleek dat bij meer dan de helft van de vergunningsaanvragen de informatie niet op orde was. Dan moeten wij om aanvullende gegevens vragen. Zo zijn we al snel weken en soms wel maanden verder.”

Een vergunning in een dag?

Ook bij de omgevingsdienst en gemeente kan het proces beter. En daar wordt hard aan gewerkt. Marieke van Gemert, collega van Hans, vertelt: “Bij het beoordelen van een vergunning komt veel kijken. Vaak zijn adviezen nodig van collega’s van de gemeente en de omgevingsdienst, maar soms ook van bijvoorbeeld de veiligheidsregio, het waterschap of de provincie. Er gaat snel veel tijd overheen. We onderzoeken nu hoe dat sneller kan. Hoe kunnen we het zo organiseren dat op het moment dat wij advies aanvragen, de adviseur ook direct beschikbaar is om de aanvraag te behandelen? Met als doel om dezelfde dag het advies uit te brengen.”

En of dat lukt? “Voor de wat kleinere bouwaanvragen al wel”, vertelt Marieke tevreden. “Denk daarbij aan een dakkapel of een uitbouw bij een woning. Als de aanvraag compleet is, kunnen wij die in één dag beoordelen. Bij de aanvrager ligt de vergunning dan binnen enkele dagen al op de mat. Voor de grotere complexere aanvragen lukt dat nog niet. Maar ook daar zien we dat het sneller kan en zijn we er mee bezig!”

Als de aanvraag compleet is, kunnen wij die in één dag beoordelen. Bij de aanvrager ligt de vergunning dan binnen enkele dagen al op de mat. Voor de grotere complexere aanvragen lukt dat nog niet. Maar ook daar zien we dat het sneller kan en zijn we er mee bezig!

Marieke, adviseur Bouw

Makkelijker een aanvraag doen

Samen met de gemeente Dordrecht voert OZHZ ook een pilot uit met de virtuele plantoetser BLITTS. Een manier om het makkelijker en inzichtelijker te maken voor de aanvrager. Het is te gebruiken bij aanvragen voor dakkapellen, aanbouwen, bijgebouwen, erfafscheidingen, dakramen en zonnepanelen.

Vergunning nodig? De tips!

“Nee, liever geen tekening op een bierviltje”, vertelt Hans lachend. Die na al die jaren als vergunningverlener en adviseur wel wat gezien heeft. “Wij kunnen ons werk vooral goed en snel doen als wij goede stukken krijgen die voor ons goed te beoordelen zijn. Dus overzichtelijke tekeningen, de juiste berekeningen, alle benodigde stukken.” Maar wanneer is het goed?

De tips van Hans & Marieke:

  1. Is het complex? Wilt u de vergunning snel? Neem dan een adviseur in de hand. Zij weten precies wat wel en niet nodig is. Dit bespaart vooral veel tijd.
  2. Ga goed na welke gegevens in uw situatie nodig zijn. Dit wisselt per bedrijf en bedrijfsactiviteit en kunt u nalezen in de wet. Natuurlijk mag u ons ook altijd bellen of mailen met vragen.
  3. Een vooroverleg kan handig zijn. Dan beoordelen wij alvast alle stukken die u voor ons heeft. Hoe completer de stukken die u bij ons aanlevert, hoe beter. Zeker als u iets innovatiefs heeft, is het goed om vroeg met ons te overleggen. Samen kijken we naar wat wel mogelijk is.
  4. Benut wat er al is. Duik bijvoorbeeld de gemeentearchieven in als u gaat verbouwen of uitbreiden. Vaak kunt u de oude bouwtekening gemakkelijk aanpassen, door bijvoorbeeld uw aanbouw of dakkapel erin te tekenen. U begint niet meer met een leeg vel.
  5. En misschien de belangrijkste tip: begin op tijd! Zeker als uw vergunning meerdere aspecten heeft, zoals bijvoorbeeld natuur, geluid en gevaarlijke stoffen.