De Altijd Actuele Digitale Vergunning: “Heel vooruitstrevend!”

Complexe vergunningen van grote bedrijven zijn straks helemaal digitaal. Dat betekent dat het bedrijf zelf, maar ook de inwoners in de omgeving makkelijker inzicht krijgen in wat op dat moment de afspraken zijn. Om dit mogelijk te maken, komt Digi-V®. Dit is een applicatie voor het digitaliseren van vergunningen. OZHZ is één van de eerste die daarmee werkt. Vergunningverlener Jessica vertelt erover.

Complexe vergunningen

Digi-V’ is onderdeel van het programma de “Altijd Actuele Digitale Vergunning”, een initiatief van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om vergunningen van bedrijven die onder het provinciaal bevoegd gezag vallen. OZHZ geeft de vergunningen voor deze bedrijven namens de provincie af. Het gaat om grote bedrijven met veel installaties en activiteiten. De vergunningaanvragen van deze bedrijven zijn in veel gevallen ook uitgebreid en complex. De provincie gaat samen met ons en andere omgevingsdiensten de uitdaging aan om het minder complex te maken door het digitaliseren en anders structureren.

OZHZ één van de eerste

Jessica Walop sloot vorig jaar als vergunningverlener aan bij het programma ‘Altijd Actuele Digitale Vergunning’. In een uitgebreid interview spraken ze met haar over welke kansen en uitdagingen ze ziet, de landelijke uitrol en haar deelname als Early Adopter.

Jessica doet maar wat graag mee met het programma: “We zijn gewoon begonnen en hebben gaandeweg ontdekt hoe de vork in de steel zit: wat is de doorlooptijd? Waar lopen we tegenaan? Kunnen we dat (al) zelf oplossen? Dat soort vragen. En die bespreken we dan vervolgens in een vroeg stadium met het programmateam. Heel effectief en handig!”

We zijn gewoon begonnen

Vergunningverlener Jessica

Toekomstige ontwikkelingen

De ambitie is om van Digi-V® een landelijk systeem te maken. Dit vraagt in eerste instantie in Zuid-Holland eenzelfde aanpak. “Er wordt al ver in de toekomst gedacht door de verschillende projectgroepen. Wat kun je uit de applicatie halen qua data, et cetera? De omgevingsdiensten staan nog op een andere plek en denken na over de wijze verguninningen inzichtelijker te maken voor de inwoners en het bedrijf. Het is belangrijk hen eerst de werking te laten zien en dan pas verder te kijken.”

Samen met andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten

OZHZ nam het voortouw om de werking aan de andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten te laten zien. Daarom organiseren ze op maandag 24 april een Digi-V®-dag. Iedere Zuid-Hollandse omgevingsdienst neemt een eigen vergunning mee, waarmee geoefend kan worden om zo te ontdekken hoe Digi-V® eruit ziet en wat het doet.

Jessica: “Wanneer je zelf test, kun je zelf ervaren wat het écht doet én samen verder ontwikkelen. Het voornaamste voordeel is echter dat we uiteindelijk allemaal op een gelijke manier gaan werken met gelijke definities en in gelijke taal. Dat kan zowel lokaal als landelijk alleen maar een verbetering van de vergunningverlening opleveren en dat is een hele mooie ontwikkeling!”

Dat kan zowel lokaal als landelijk alleen maar een verbetering van de vergunningverlening opleveren

Vergunningverlener Jessica

Meer weten?

De provincie Zuid-Holland vertelt graag over het programma ‘Altijd Actuele Digitale Vergunning’. Lees de uitleg op zuid-holland.nl of bekijk de film.

Alles over het programma 'Altijd Actuele Digitale Vergunning'