Controle op brandveiligheid bij stallen

Stalbranden: ze zijn helaas vaak in het nieuws. Ook in onze regio gebeurt het. Eén die veel inwoners nog op het netvlies staat, was de verwoestende brand in 2019 bij een veehouderij in Streefkerk. Voor OZHZ was dit genoeg reden om veehouderijen meer te controleren op brandveiligheid. Dit jaar ligt de focus op de vergunningsplichtige veehouderijen. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Onze inspecteurs gaan langs bij de veehouder, daar controleren ze op allerlei aspecten. Het gaat enerzijds om milieu, denk aan het goed opslaan van gevaarlijke stoffen en mest. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld de bodem te beschermen.

Ook het voorkomen van geur(overlast) is een onderwerp. Sommige veehouderijen hebben bijvoorbeeld luchtwassers om fijnstof en ammoniak en geur naar buiten te verminderen.

Anderzijds kijken ze naar de brandveiligheid:

  • de bereikbaarheid van de vluchtroutes
  • de keuring van brandblussers- en brandslanghaspels
  • gevaarlijke situaties rondom elektriciteit
  • waar verplicht: het brandcompartiment (is alleen bij hele grote stallen, vanaf 3.000 vierkante meter)
  • en natuurlijk de vergunningvoorschriften.

Verder is brandveiligheid een onderwerp van gesprek tijdens de controle. Agrariërs zijn zich zeer bewust van de risico’s, zo wordt bijvoorbeeld elektra gekeurd en stellen sommige brandverzekeringen al nadere eisen werden om de brandveiligheid te verhogen.

Grote stallen in de regio

In onze regio zijn 21 vergunningsplichtige veehouderijen (dat zijn de grotere stallen, bijvoorbeeld vanaf 200 koeien). Daar zijn we dit jaar begonnen met controles, de eerste drie vonden al plaats. Gelukkig was daar de brandveiligheid op orde. We hopen dat dit bij de andere stallen die we dit jaar controleren ook het geval is. Is de brandveiligheid niet op orde? De agrariër is dan verplicht om maatregelen te nemen. Wij en/of de gemeente controleren of deze goed worden uitgevoerd.