Betrokken ondernemers bij bijeenkomst Energie, Klimaat en Duurzaamheid in Hardinxveld-Giessendam

Op 24 september 2019 organiseerde gemeente Hardinxveld-Giessendam samen met OZHZ een bijeenkomst speciaal voor de Hardinxveldse ondernemers. Op deze avond stond de informatieplicht energiebesparing, klimaatadaptatie op bedrijventerreinen en duurzaamheid centraal. Het doel van deze avond: informeren over de mogelijkheden.

Informatie-uitwisseling en presentaties lokale bedrijven

In totaal waren 13 bedrijven aanwezig. Tijdens de avond werd veel informatie uitgewisseld. Wat zijn bijvoorbeeld nu die wettelijke verplichtingen rondom energiebesparing? Daarnaast presenteerden verschillende lokale bedrijven zich. Zij lieten zien wat zij voor andere bedrijven kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.

Hoe klimaatbestendig is onze regio?

OZHZ heeft samen met het waterschap Rivierenland ook de klimaatbestendigheid van de regio onder de aandacht gebracht. In de klimaatatlas (a5h.klimaatatlas.net) is te zien wat voor effect klimaatverandering (denk aan wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen) kan hebben op onze leefomgeving.

Betrokken ondernemers

Deze bijeenkomst liet zien dat de bereidheid en betrokkenheid van ondernemers op het gebied van duurzaamheid zeker al aanwezig is. Sterker nog: er zijn al veel initiatieven en werkgroepen rondom dit thema binnen ondernemersverenigingen! Zowel OZHZ als de gemeente kunnen hierbij aansluiten om hun kennis en expertise te delen.

Hoe nu verder?

De uitkomsten van de avond worden in ieder geval benut om de uitvoering van de lokale energieagenda verder vorm te geven.

Foto is gemaakt door Ton de Bruin ©