Beter toezicht op Deltawateren door nieuw patrouillevaartuig

Wij (OZHZ) houden in de hele provincie Zuid-Holland toezicht in Natura 2000 gebieden. Dit doet wij, namens de Provincie Zuid-Holland, vanuit de lucht, op het land en op de Deltawateren. Om dit werk zo goed mogelijk uit te blijven voeren, vervangen we na jaren van trouwe dienst het patrouillevaartuig uit 1971. Het nieuwe patrouillevaartuig werd vandaag, op vrijdag 31 mei feestelijk gedoopt in de haven van Dordrecht. Clara, 6 jaar, mocht het vaartuig namens de volgende generaties dopen.

Het nieuwe groene boegbeeld van natuurbescherming

Het patrouillevaartuig wordt het nieuwe groene boegbeeld van natuurbescherming in de Zuid-Hollandse Delta. Het nieuwe vaartuig gaat er niet alleen technisch op vooruit. Het is elektrisch aangedreven en wordt door een hybride installatie gevoed. Daarnaast voldoet het aan de modernste milieueisen. De accu’s zorgen voor genoeg stroom aan boord, waardoor er in een natuurgebied geen schadelijke uitstoot plaatsvindt.

Toezicht dag en nacht

We hebben in Zuid-Holland te maken met 21 beschermde gebieden, de zogenaamde Natura-2000 gebieden. Zoals de naam al aangeeft, moeten deze natuurgebieden beschermd worden en blijven. De oude boot is niet geschikt om veilig in de nacht of met slecht zicht te opereren. De nieuwe boot wel. Met een warmte beeldcamera, radar en een beter navigatiesysteem kunnen onze inspecteurs nu ook in het donker hun werk uitvoeren.

Met dit nieuwe vaartuig beschikken de medewerkers over beter en professioneler gereedschap. Het maakt ons flexibeler en het komt de samenwerking ten goede. Het beschermen van de natuur doen we natuurlijk niet alleen. Zo werken we onder andere nauw samen met de politie, andere omgevingsdiensten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Zuidwest Nederland en Zuid-Hollands landschap. Zo beschermen we samen de natuur. Voor nu én de volgende generaties.

Ronald Visser, directeur OZHZ

Van stropers tot snelheidsduivels op het water

Onze inspecteurs constateren tijdens controles op de Deltawateren regelmatig overtredingen. Dat kan gaan over vergunningen die niet in orde zijn bij beroepsvissers of herstelprojecten. Dit noemen we Natura 2000-activiteiten. Maar ook over recreanten die in een natuurgebied te snel varen, te veel geluid veroorzaken of vissen op plekken waar dit niet is toegestaan. Soms komen de inspecteurs ook grotere overtredingen tegen, zoals stroperijzaken. En kunnen ze een drone gebruiken om illegale vistuigen op te sporen, waarbij ook soms hennepkwekerijen worden ontdekt.

Pandion310524-03
Pandion310524-01
Pandion310524-05

Op de eerste foto:

  • Links, Berend Potjer – Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
  • Midden, Clara (6 jaar) – namens de volgende generaties
  • Rechts, Ronald Visser – Directeur OZHZ