Beleidsmedewerkers ministerie van Infrastructuur & Waterstaat op bezoek bij OZHZ

Afgelopen donderdag kwamen de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) van het ministerie I&W langs bij de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zij werken dagelijks aan een sterker VTH-stelsel en een helder milieubeleid. Zij spraken met onze toezichthouders en vergunningverleners over de praktijk. We trokken de regio in en gingen op bezoek bij de asfaltcentrale in Hoogblokland.

Elkaars werk beter leren kennen

In de ochtend spraken we over het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht. Het ging over welke afwegingen je maakt als vergunningverlener, wanneer en waar je wel en niet langs gaat voor een controle en wanneer je handhaaft. We spraken over de dilemma’s waar we tegenaan lopen in ons werk, de vragen die we krijgen uit de omgeving en politiek, wat er speelt in Den Haag en voor welke grote opgaven we staan. Goed om elkaar zo beter te leren kennen! Het helpt bij het beter uitvoeren van ons werk.

De regio in

In de middag reden we door de regio voor meer beeld van het OZHZ-werkgebied. Als Zuid-Holland Zuid hebben we een hele afwisselende regio. Met zowel veel stad als platteland, met natuur en grote industrie. Heel verschillende functies vaak op korte afstand.

We sloten af met een werkbezoek bij de asfaltcentrale APH bv in Hoogblokland. De asfaltcentrale legt nu de laatste hand aan een grote ombouw van de centrale. Dit is nodig om de uitstoot van benzeen en PAK’s terug te brengen en te gaan voldoen aan de nieuwe normen. Ook brengen de maatregelen een flinke energiebesparing met zich mee.

Het bedrijf leidde ons rond, vertelde over hun plannen en deelden hoe zij het contact met de omgevingsdienst, omwonenden en andere overheden zien. Goed om dit uit te wisselen!

“Ontzettend waardevol”

Wij kijken positief terug op dit bezoek. Carolina Vergroesen van het ministerie vertelt erover: “Het werkbezoek was voor ons team en voor mijzelf ontzettend waardevol. Het is een goede manier om een kijkje te kunnen nemen in de wereld van een omgevingsdiensten, zodat we toekomstig beleid goed kunnen laten aansluiten op de uitvoering.”

Dit werkbezoek helpt om toekomstig beleid goed aan te kunnen laten sluiten op de uitvoering.

Beleidsmedewerker Milieu bij ministerie I&W