Aangepaste vergunning ZAVIN ligt klaar

OZHZ werkte de afgelopen periode aan een aangepaste vergunning voor het Dordtse bedrijf ZAVIN. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van ziekenhuisafval. De hoeveelheid hiervan neemt steeds meer toe. ZAVIN wil daarom meer ziekenhuisafval per jaar verwerken. Wij lichten graag de bijzonderheden voor u toe.

Nu verwerkt ZAVIN jaarlijks 10.000 ton ziekenhuisafval. Het bedrijf wil deze hoeveelheid uitbreiden naar 12.000 ton per jaar.

Wat zijn de gevolgen?

Lichte toename verontreinigde stoffen
De jaarlijkse uitstoot aan verontreinigde stoffen door het bedrijf neemt iets toe, maar blijft wel ruim binnen de vastgestelde strenge regels (normen). Dit betekent dat ook de nieuwe situatie veilig is voor de omgeving.

Voor de uitstoot (emissies) van verontreinigende stoffen gelden steeds strengere regels, zoals broeikasgassen en fijnstof. De uitstoot moet zo laag mogelijk zijn. In deze nieuwe vergunning zijn strengere regels opgenomen. OZHZ controleert hierop.

Mogelijk meer transport
OZHZ verwacht dat de toename van het verkeer bij het bedrijf in de praktijk meevalt. De vorige vergunning bood hiervoor al ruimte. Doordat ZAVIN meer ziekenhuisafval mag gaan verwerken, zal er ook minder afval naar het buitenland worden geëxporteerd.

Ook GenX en de eikenprocessierups spelen een rol

Naast ziekenhuisafval verwerkt ZAVIN ook laagcalorisch afval: lacal. Dit afval wordt gebruikt bij het afkoelen van de verbrandingsoven. De hoeveelheid lacal dat ZAVIN mag verwerken, blijft gelijk aan wat er in de vorige vergunning is opgenomen. In de aangepaste vergunning is nadrukkelijk opgenomen dat ZAVIN geen lacal met daarin GenX accepteert.
Een andere belangrijke aanpassing is dat het bedrijf nu ook de resten van de eikenprocessierups mag verwerken/verbranden. Het bedrijf kan deze resten verbranden onder hoge temperaturen, zodat de omgeving hier geen last van heeft.

Wilt u de stukken van de vergunning inzien?

Het gaat hier zowel om een aanpassing van al bestaande vergunningen als een veranderingsvergunning. Voor iedereen is deze nu in te zien. De stukken liggen vanaf 16 maart tot en met 27 april 2020 ter inzage bij OZHZ. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken. U kunt de vergunning ook hieronder downloaden.

Heeft u op- of aanmerkingen?

Wilt u een reactie geven? Dat kan ook! We noemen dit het indienen van een zienswijze. Dit kan in dezelfde periode als dat de stukken ter inzage liggen. Een zienswijze dien je in door een bericht te sturen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Onze vergunningverleners bekijken alle zienswijzen en gaan na of een aanpassing van de vergunning nodig is. Daarna wordt de vergunning definitief en is deze voortaan van toepassing voor het bedrijf. Deze definitieve vergunning komt ook nog ter inzage te liggen.

Het bedrijf ZAVIN valt onder het bevoegd gezag van Provincie Zuid-Holland. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de provincie de vergunning.