Aangepaste vergunning voor Coolrec

OZHZ werkte afgelopen periode aan een aangepaste vergunning voor het Dordtse bedrijf Coolrec. Het bedrijf wil onder andere meer afgedankte elektrische en elektronische apparatuur opslaan op haar terreinen. De aangepaste vergunning is nu voor iedereen te bekijken. Dat kan ook online via dit bericht.

Coolrec is een Dordts bedrijf aan de Grevelingenweg, dat onder andere (oude) elektronische apparaten, koelkasten en (non-ferro-)metalen verwerkt. Dit draagt bij aan de recycling.

De belangrijkste aanpassingen op een rij

Coolrec vraagt bij OZHZ toestemming voor meer opslag voor nog te verwerken afvalstromen. Hiervoor is bijvoorbeeld de ingebruikname van een extra (naastgelegen) terrein nodig. Daarnaast wil het bedrijf uitbreiden met een proceslijn voor de verwerking van PUR-houdende (bouw)materialen, opslagsilo’s en een verladinginstallatie. Overlast van deze uitbreiding is niet waarschijnlijk. Wel stelt OZHZ in de vergunning eisen aan bijvoorbeeld stofemissie.

Brandveiligheid moet beter

De laatste jaren ontstonden bij het bedrijf verschillende branden. Bij het bedrijf voerde OZHZ de laatste jaren daarom veel extra controles uit. Bij deze vergunningsaanvraag is ook goed gekeken naar de brandveiligheid: hoe zijn branden beter te voorkomen? Wat kunnen we daarover afspreken in de vergunning?

Coolrec maakte hiervoor een heel nieuw brandveiligheidsplan. Samen met de Veiligheidsregio hebben wij hier goed naar gekeken. Het plan overtuigde ons ervan dat het zorgt voor een veiligere situatie. Zodra de aangepaste vergunning in werking treedt, gaat ook dit nieuwe plan gelden.

Download de stukken

Het gaat hier om een aanpassing van een al bestaande vergunning. Het heet daarom een revisievergunning. Voor iedereen is deze nu in te zien.

De stukken liggen vanaf 4 november tot en met 16 december ter inzage bij OZHZ. U moet hiervoor wel eerst een afspraak maken. U kunt de vergunning ook hieronder downloaden.

Heeft u op- of aanmerkingen?

Wilt u een reactie geven? Dat kan ook! We noemen dit het indienen van een zienswijze. Dit kan in dezelfde periode als dat de stukken ter inzage liggen. Een zienswijze dien je in door een bericht te sturen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Onze vergunningverleners bekijken alle zienswijzen en gaan na of een aanpassing van de vergunning nodig is. Daarna wordt de vergunning definitief en is deze voortaan van toepassing voor het bedrijf. Deze definitieve vergunning komt ook nog ter inzage te liggen.

Wilt u automatisch een melding krijgen als er iets speelt in uw buurt?

Bij vergunningaanvragen gaat er een bericht uit: een kennisgeving. Deze kunt u ontvangen per mail of sms. Via overheid.nl abonneert u zich op deze service. U krijgt dan automatisch een berichtje bij bijvoorbeeld bouwplannen of evenementenvergunningen in uw buurt. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en provincies. Oudere berichten vindt u op Officiële bekendmakingen.

Het bedrijf Coolrec valt onder het bevoegd gezag van Provincie Zuid-Holland. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de provincie de vergunning.