5G: Wat weten we ervan?

De één noemt het de revolutie in het mobiele internet. De ander baart het juist zorgen. Wat is het eigenlijk, 5G? Waarom komt 5G er? En heeft het effect op onze gezondheid?

Wat is precies 5G en waarom komt het er?

Het is de 5e generatie mobiel internet. 5G past zich aan op de vraag vanuit de gebruiker. De internetverbinding is sneller, betrouwbaarder, stabieler en heeft een hogere capaciteit dan het huidige 4G. Ook wordt het belangrijk voor veiligheid, zorg, landbouw en alle andere sectoren waar een snelle reactietijd van machines van groot belang is.

Van antennes in lantaarnpalen tot het centraal station

5G maakt gebruik van bestaande antenne-installaties en zendmasten, maar straks ook van lantaarnpalen of straatmeubilair zoals bushokjes. Het gaat dan om kleine antennes die op zeer drukke locaties voor meer capaciteit zorgen op het netwerk. Denk bijvoorbeeld aan een groot centraal station of een voetbalstation.

Is 5G gezond?

Daar is veel over gesproken de laatste tijd. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen reden is om het gebruik van antennes voor wifi en mobiele communicatie af te raden. Ook de World health Organization (WHO) vonden geen bewijs dat 5G-antennes schadelijk is voor de gezondheid. Wel is er meer onderzoek nodig. Het RIVM en de Gezondheidsraad houden in de gaten wat wetenschappers ontdekken over de radiogolven voor mobiele communicatie. Ook het Kennisplatform Elektromagnetische Velden verzamelt informatie over wat 5G voor de gezondheid betekent.

En wat als je heel gevoelig bent voor straling?

Gevoeliger zijn voor straling noemen we elektrohypersensitiviteit. In Nederland lijden zo’n 50.000 mensen aan dit verschijnsel, dit uit zich in oorsuizen, hoofdpijn en huidklachten. Hiervoor is de stichting EHS opgericht. Zij geeft onder andere tips voor directe vermindering van de straling in huis en hoe je ervoor kan zorgen dat elektromagnetische velden niet je leven verstoren.

Heeft u vragen?

Vragen over gezondheid? Dan kunt u het beste de Gezondheid & Jeugd ZHZ / GGD bellen. OZHZ adviseert over dit onderwerp en werkt samen met en voor de gemeenten en provincie, bijvoorbeeld als een vergunning of melding nodig is voor een zendmast of –installatie. Wij werken dan samen met de GGD als het om gezondheid gaat.