Energielabel C verplichting kantoren

Heeft u een kantoorgebouw met energielabel D of lager? Dan mag u vanaf 1 januari 2023 uw kantoor niet meer gebruiken. De overheid heeft de doelstelling dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Daarnaast is de ambitie dat gebouwen in 2030 minstens een energielabel klasse A hebben. Als tussenstap naar dit einddoel moeten alle panden met kantoorfuncties vanaf 1 januari 2023 verplicht energielabel klasse C hebben. In het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is daarom opgenomen dat kantoren vanaf 1 januari 2023 alleen gebruikt mogen worden indien deze tenminste energielabel C hebben. Wat betekent dit voor u?

Ga na wat voor u geldt

Stap 1: Check uw energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Dit kunt u checken op www.ep-online.nl . Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, vraag dan een label aan bij een erkend labeladviseur of maak een inschatting van het energielabel van uw pand en onderzoek of deze in de categorie energiezuinig (minimaal label C) of niet energiezuinig (label D t/m G) valt. Voor het bepalen van een indicatief energielabel kunt u de Energiebesparingsverkenner Kantoren gebruiken of een afspraak maken met een erkend energielabeladviseur.

Stap 2: Ga na of u verplicht bent om maatregelen te nemen

Uw pand heeft energielabel A t/m C

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. U kunt dan uw pand na 1 januari 2023 gewoon als kantoor blijven gebruiken. Wel is het belangrijk om uw energielabel te laten registeren via ep-online.nl als dit nog niet is gedaan. Een erkend energielabeladviseur kan u hierbij helpen. Ook is het goed om te realiseren dat de Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Daarom is het verstandig om nu alvast mogelijke energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Er zijn verschillende financiële regelingen die u daarbij kunnen ondersteunen, zie hiervoor de Subsidiewijzer van RVO.nl. Vaak loont het om op een natuurlijk moment – denk aan een verbouwing of vervanging van installaties – al extra te investeren in energiebesparing.

Uw pand heeft een energielabel D t/m G

Met energielabel D tot met G voldoet uw kantoor niet aan de norm voor 2023. U bent daarom verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen en voor 1 januari 20123 een energielabel A, B of C te laten registreren

Uw pand is een uitzondering

De verplichting geldt in een aantal gevallen niet. Denkt u hierbij aan:

  • kleine kantoren (< 100 m2) en kantoren die gebruikt worden als een nevenfunctie bij bijvoorbeeld een industriefunctie;
  • monumenten;
  • sloop van het pand binnen 2 jaar;

Stap 3: Investeer in energiebesparende maatregelen

Raadpleeg een energieadviseur

Als u geen label C heeft, voer dan energiebesparende maatregelen uit voor 2023 uit. Om te komen tot een label C of hoger kunt u een maatwerkadvies opvragen bij een energieadviseur. Investeer meteen zo slim mogelijk, houd bijvoorbeeld rekening met mogelijke energiebesparende maatregelen in de toekomst en in veel gevallen is de stap naar energielabel A met weinig ingrepen nu al haalbaar.

Benut de Energiebesparingsverkenner Kantoren van RVO

Met de tool Energiebesparingsverkenner Kantoren op RVO.nl weegt u de verschillende energiebesparende mogelijkheden af. De verkenner geeft u inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Ga ook na welke erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit voor u gelden

Als u aan de slag gaat met energiebesparing, controleer dan ook of u de gevraagde Erkende maatregelen heeft uitgevoerd. Dat zijn maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). De Erkende maatregelen voor kantoren kunt u vinden bij Kenniscentrum InfoMil.

Onderzoek de financiële regelingen

Er zijn verschillende financiële regelingen die u kunnen ondersteunen bij het investering in energiebesparende maatregelen, zoals EIA, ISDE, SDE+, zie hiervoor de Subsidiewijzer van RVO.nl.

Stap 4: Zorg dat uw energielabel voor 2023 bij ons bekend is

Zorg dat er voor uw pand tijdig (voor 1 januari 2023) een energielabel is opgesteld door een erkend energieadviseur en dat uw energielabel (minimaal label C) is gemeld in het register via ep-online.nl.

Voldoet uw kantoorgebouw na 1 januari 2023 niet aan het vereiste label, dan mag u het kantoor niet meer gebruiken. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ziet namens uw gemeente toe op de naleving van deze voorschriften. Gebruikt u het kantoor vanaf dat moment zonder geldig energielabel, dan kunnen wij u hiervoor een sanctie opleggen. Wij hopen natuurlijk dat dat niet nodig is.