Beschikking ambtshalve wijziging 2017

Kennisgeving beschikking
Beschikking ambtshalve wijziging
GS-brief Informatie over aanscherping omgevingsvergunning Chemours

Wijzigingvergunningaanvraag HFP 2015/2016

Bekendmaking beschikking
Beschikking
Beantwoording vragen over HFP door GGD Rotterdam
Ingebrachte zienswijzen nav ontwerpbeschikking van
- Gemeente Sliedrecht, - Gemeente Papendrecht, - Gemeente Dordrecht, - Overig.

Beschikking wijzigingsvergunning HFP ter inzage (nieuwsbericht 9 juni 2016)
Verslag informatieavond vergunningaanvraag (nieuwsbericht 8 december 2015)
Uitnodiging informatieavond vergunningaanvraag Chemours (nieuwsbericht 2 december 2015)
Ontwerpbeschikking nav aanvraag wijziging emissie HFP

Kennisgevingen 2015

Kennisgeving Chemours emissie HFP 16032015 en de Handhavingbeschikking Last onder dwangsom

Revisievergunning 2013

Uitspraak beroep DuPont: vergunning blijft in stand (nieuwsbericht 28 augustus 2014) 
Kennisgeving en goedkeuringsbesluit met correspondentie en rapportage HF-verlading (d.d. 1 mei 2014)
Nieuwe vergunning verleend aan DuPont (persbericht 3 oktober 2013)
- kennisgeving, - vergunning
Aankondiging informatieavond 30 mei 2013 
presentatie DuPont, - presentatie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
 Eurofluor publicaties, - Eurochloor documenten 
- kennisgeving, - ontwerpvergunning,

WOB-verzoek 2013

Betrekking hebbende op de HFP-emissie in 2012 vanuit de Viton-fabriek van DuPont de Nemours.
Ingediend op 15 februari 2013 bij de gemeente Dordrecht, afgehandeld door OZHZ.
Wob-verzoek
Besluit met bijlage (brief RIVM) van 23 april 2013;
Aanvullend besluit met bijlage (brief RIVM) van 4 juli 2013

Documenten revisievergunning 2012

Presentatie DuPont - presentatie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - presentatie gemeente Sliedrecht - ontwerpbeschikking - reactie Veiligheidsregio ZHZ

Verslaglegging openbare gedachtewisselingen 16 april 2012 te Sliedrecht en 19 april 2012 te Dordrecht;
Mondelinge ingebrachte zienswijzen tijdens beide openbare gedachtewisselingen;
Schriftelijke ingediende zienswijzen afkomstig van (8x in willekeurige volgorde):
Gemeente Dordrecht, Gemeente Sliedrecht, Gemeente Papendrecht, DuPont de Nemours, Stichting Derde Merwede Haven, 1, 2, 3.