Periode tot 2024
De overheid wil eigenaren die in het bezit zijn van pand(en) met asbesthoudende dakbedekking, informeren over de wijziging van de regelgeving ten aanzien van een verbod op de aanwezigheid van asbestdaken dat naar verwachting in Nederland per 2024 in zal gaan. Wie na 2024 dan nog een asbestdak heeft, moet dit verplicht verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren vanaf het van kracht worden van het verbod (verwachting 2024) met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Subsidieregeling voor verwijderen van asbestdaken
Voor de verwijdering van asbesthoudende daken is door de landelijke overheid per 1 januari 2016 een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

Particulieren en bedrijven kunnen een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf wordt uitgevoerd. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.