Periode tot 2024
De overheid wil eigenaren die in het bezit zijn van pand(en) met asbesthoudende dakbedekking, informeren over de wijziging van de regelgeving ten aanzien van een verbod op de aanwezigheid van asbestdaken in Nederland per 2024. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft, moet dit verplicht verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren vanaf dat moment met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Subsidieregeling voor verwijderen van asbestdaken
Voor de verwijdering van asbesthoudende daken is door de landelijke overheid per 1 januari 2016 een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

De subsidie is voor daken van minimaal 35 vierkante meter en kan zowel door huishoudens als bedrijven en instellingen worden aangevraagd. Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven met een maximum van 25.000 euro. Voor de subsidieregeling is 75 miljoen euro beschikbaar tot 2020. Hiermee kan dan meer dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd. Voor het jaar 2017 is het subsidiebedrag vastgesteld op vijftien miljoen euro.

Particulieren en bedrijven kunnen een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf wordt uitgevoerd. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020. Hier vindt u meer informatie over de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken.