Asbest (zelf) verwijderen

U bent bezig met verbouwen en komt bijvoorbeeld een oude plaat op het plafond tegen. Zeker in een huis dat voor 1994 gebouwd is, moet u hiermee oppassen. Er kan namelijk asbest in zitten. Asbest is een onverwoestbaar, onbrandbaar en duurzaam materiaal dat in het verleden voor vele toepassingen is gebruikt. Wanneer asbestvezels vrijkomen, is het heel erg slecht voor de gezondheid. Wees daarom alert bij het (ver)bouwen.

Stappenplan: Hoe kunt u het beste asbest verwijderen?

1

Is het wel asbest?

Check of u daadwerkelijk te maken heeft met asbest. Asbest komt vooral voor bij oudere huizen. Is uw huis voor 1994 gebouwd? Dan is de kans groter dat er asbest aanwezig is. Maar hoe herkent u asbest? Bekijk het filmpje van Milieucentraal ‘herkennen van asbest’. Asbest heeft een vezelige structuur. Dit is in sommige materialen te zien, maar vaak ook niet. Asbest is daarom vooral te herkennen aan het soort materiaal. Asbest vind je namelijk vaak in golfplaten daken, in en onder vinyl vloerbedekking, in vensterbanken, in (afvoer)leidingen, in de schoorsteen, in brandwerende platen rondom de cv ketel, maar ook in oude ketels, en in het dakbeschot. Soms zit het verborgen op plaatsen waar je het niet verwacht. Twijfelt u of een materiaal asbest bevat? Neem contact op met onze adviseurs.

2

Doe een melding

Is het (waarschijnlijk) asbest? En wilt u dit verwijderen? Maak dan een sloopmelding bij het Omgevingsloket. Zorg ervoor dat u voor de melding het aantal vierkante meter van het asbestmateriaal heeft opgemeten en foto’s van het asbesthoudend materiaal heeft gemaakt. Dit voegt u aan de melding toe.

3

Wacht op toestemming

Op basis van uw melding bekijken wij voor de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht of u zelf het asbest mag verwijderen, of dat u het asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. U krijgt binnen vijf werkdagen een brief met ons antwoord. Woont u in een andere gemeente? Dan beoordeelt uw gemeente de aanvraag.

Bij uw aanvraag, kijken we naar het volgende:

  • Het asbesthoudend plaatmateriaal is niet groter dan 35 m2.
  • De asbestvezels zitten goed vast aan het materiaal (hechtgebonden).
  • Het asbesthoudend plaatmateriaal is vastgemaakt met schroeven en niet met spijkers of nieten.
  • Het asbesthoudend materiaal, zoals bijvoorbeeld vloerbedekking of vloertegels, is niet gelijmd.

Wanneer deze punten overeenkomen, is de kans groot dat u het asbest zelf mag verwijderen.

4

Verwijder het asbest

Moet u het asbest laten verwijderen? Kies dan altijd een gecertificeerd bedrijf. Mag u het zelf verwijderen? Let dan wel op. Asbestvezels zijn namelijk heel slecht voor uw gezondheid. Bekijk het filmpje van Milieucentraal ‘zelf veilig asbest verwijderen’ om zo veilig mogelijk asbest te verwijderen.

5

Pak het asbest veilig in

Zorg ervoor dat u het asbest op de juiste manier inpakt. Breek het asbesthoudend materiaal niet om het makkelijker te vervoeren. Zo kunnen de asbestdeeltjes vrijkomen. Wat moet u dan wel doen? Zorg dat het materiaal dubbel ingepakt is in stevig plastic. Check of een afvalbrengstation in uw buurt plastic beschikbaar stelt. Ook kunt u plastic en speciale asbestzakken kopen bij de meeste bouwmarkten.

6

Breng het asbest naar het afvalbrengstation

Neem ook uw bevestigingsbrief mee. Deze moet u aan een medewerker van het afvalscheidingsstation tonen.