Asbest

Tijdens het verbouwen of slopen kan het zijn dat u asbest tegenkomt. Asbest is veel toegepast in gebouwen van voor het bouwjaar 1992 en in producten, zoals schoorsteenpijpen en vloerbedekkingen. Asbestmateriaal kan gevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk dat u asbest herkent en weet hoe u asbest verwijdert.

Asbest herkennen en verwijderen

Hoe ziet asbest eruit? Wat moet ik doen bij asbest? En hoe verwijdert u asbest? Rijksoverheid heeft daarvoor een stappenplan gemaakt.

Wij controleren asbestverwijdering

OZHZ houdt toezicht op de verwijdering van asbest en asbestdaken. Als u asbest wilt verwijderen, moet u daarvan een melding doen. Wij controleren vervolgens of u de asbest op de juiste manier heeft verwijderd.