Nieuwe (bouw)ontwikkelingen en andere veranderingen

Komt er een nieuwe weg? Wordt er gebouwd aan nieuw bedrijf op het industrieterrein? Of wilt u misschien zelf uw woning of uw bedrijf gaan (ver)bouwen? Dan komt u allemaal in aanraking met luchtkwaliteit. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kijken luchtexperts altijd naar het effect hiervan op de luchtkwaliteit. Gaat bijvoorbeeld de kwaliteit achteruit door extra verkeer? Of zorgen industrieën, veehouderijen of de glastuinbouw voor extra vervuiling in het gebied? De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen in de regelgeving zijn fijnstof en stikstofdioxide.

Soms is luchtkwaliteitsonderzoek nodig

Een uitgebreid luchtonderzoek is niet altijd nodig. Bij kleinere plannen is vaak een simpele berekening met een rekentool of een kwalitatieve beschrijving genoeg. Dit is een snelle en eenvoudige methode om inzicht te krijgen in de effecten van de voorgenomen plannen, dan wordt gekeken naar ‘wat is de invloed in het slechtste geval’.

Bij grotere plannen is een onderzoek naar de luchtkwaliteit vrijwel altijd nodig. Denk aan bijvoorbeeld veel vrachtverkeer door een nieuw bedrijf of vanwege de uitvoering van de werkzaamheden. Daarvoor krijgen onze luchtexperts met  rekenprogramma’s inzicht in de effecten van de toename van verkeer en de luchtkwaliteit na de planontwikkeling. Ook is zo te berekenen wat de effecten van industriële en agrarische bedrijven op de luchtkwaliteit zijn.

Wat als u zelf wilt (ver)bouwen?

Check eerst of u een vergunning nodig heeft om te (ver)bouwen.  Niet voor alles wat u bouwt of verbouwt is namelijk een vergunning of sloopmelding nodig. Doe daarom eerst de vergunningencheck. Afhankelijk van het effect van de werkzaamheden is luchtkwaliteitsonderzoek nodig.