Luchtkwaliteit op de kaart

Waar komt de luchtverontreiniging nu eigenlijk vandaan? De grootste veroorzakers zijn verkeer op de (snel)wegen en bedrijven in de industriële en agrarische sector. Deze groepen vormen de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. De stoffen fijnstof, stikstofdioxide en ozon (smog) zorgen voor de meeste schade voor de gezondheid.

In beeld

Als OZHZ hebben we verschillende luchtkaarten. Zoom in op uw wijk, huis of uw bedrijf. Daar ziet u welke luchtkwaliteit u heeft.

Bekijk op de kaart