Bedrijven en luchtkwaliteit: wat wordt verwacht?

Verschillende bedrijven stoten schadelijke stoffen uit door hun productprocessen en het vervoer dat ze gebruiken. Wat moet u als bedrijf doen als u schadelijke stoffen gebruikt? Er zijn regels voor wat wel en niet mag. OZHZ-inspecteurs gaan regelmatig langs bij bedrijven om te controleren of alles in orde is.

Ga na wat van uw bedrijf gevraagd wordt

Wanneer uw bedrijf werkt met luchtverontreinigende stoffen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Met behulp van het nieuwe Omgevingsloket (DSO) gaat u na welke milieuregels van toepassing zijn en of u een vergunning nodig heeft.

In sommige gevallen bent u ook verplicht om een luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren.

Waar moet u rekening mee houden?

De luchtkwaliteit door uw bedrijfsactiviteiten beoordelen wij volgens de bepalingen in de Wet milieubeheer. Als u aan de voorwaarden voldoet, verlenen wij de vergunning. Daarnaast regelt het Activiteitenbesluit de algemene emissie-eisen voor lucht voor alle typen bedrijven. Hiermee wordt bedoeld de bedrijven waarvoor een vergunningplicht (type C), meldingsplicht (type B) of geen vergunningplicht (type A) geldt. Voor sommige grote bedrijven met zware milieubelastende activiteiten gelden er Europese verordeningen. De regels die hierin zijn gesteld zijn direct werkend. Soms is het lastig zelf een beoordeling te doen. In dat geval is het raadzaam een professionele adviesbureau in te schakelen.