Brandveiligheid van gevels

Weet u dat in de praktijk buitenmuren van gebouwen niet genoeg bestand zijn tegen brand? In het verleden heeft dit tot grote incidenten geleid bij flatgebouwen en grotere complexen, waarbij ook mensen zijn omgekomen. Twijfelt u of uw buitengevel wel veilig is wanneer er een brand uitbreekt? Wij vertellen hoe het zit.

Wanneer is een buitengevel (on)veilig?

Bij een buitengevel gelden een aantal brandveiligheidseisen. Dit om een snelle branduitbreiding via de buitenmuur te voorkomen. Deze eisen gelden zowel voor nieuwe als voor bestaande gebouwen. In het verleden hielden bouwers soms te weinig rekening met de keuze van de gevelbekleding, isolatiematerialen en detaillering. Het materiaal zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat brand zich heel snel kan verspreiden.

Uiteindelijk bepaalt de hele gevelconstructie, gebruikte materialen en de uitvoering hiervan of een buitengevel veilig is. Een brandveiligheidsspecialist kan hier na onderzoek een uitspraak over doen.

Voor welke gebouwen geldt dit?

Muren met een buitenzijde die niet van beton of steen is gemaakt, zijn het meest risicovol. U kunt ook denken aan:

  • een gebouw met een vloer op meer dan 13 meter hoogte met:
  • een gezondheidsfunctie waar ook bedden staan,
  • een woonfunctie voor zorg,
  • een celfunctie of
  • een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang waar ook bedden staan

of

  • een gebouw met een vloer op meer dan 20 meter hoogte met een woonfunctie of een logiesfunctie.

Waar moet een gevel aan voldoen?

Bestaande en nieuwe gevels moeten voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit 2012. Uw gemeente of de omgevingsdienst namens de gemeente controleert hierop.

Wat kunt u als gebouweigenaar doen als uw buitengevel niet voldoende veilig is?

Voldoet uw buitengevel misschien niet? Dan zijn maatregelen nodig. U kunt het beste een specialist inschakelen. Die weet wat de beste oplossing is in uw situatie.

Ook aandacht bij het verduurzamen van gebouwen

Steeds meer bedrijven en inwoners maken hun gebouwen energiezuiniger. Daarom is het belangrijk om nu extra alert te zijn op de wijze waarop buitenmuren worden geïsoleerd. Wanneer het gebouw op een onjuiste manier wordt geïsoleerd kan dit invloed hebben op de brandveiligheid.