Is er subsidie voor inwoners / particulieren?

Gaat u asbest verwijderen? Dat brengt dat kosten met zich mee. Voor zover wij weten, zijn er op dit moment geen subsidies. Wel zijn er verschillende manieren om geld te besparen en manieren om geld te lenen voor uw werkzaamheden. Ook is het verwijderen van asbest een goed moment om te verduurzamen of te vergroenen. Daarvoor zijn soms wel subsidies. We helpen u graag op weg met een overzicht.

Hoeveel kost het verwijderen van asbest?

Als u zelf het asbest kunt en mag verwijderen, zijn de kosten een stuk lager. U heeft bijvoorbeeld beschermende kleding en inpakmateriaal nodig en u moet mogelijk ook een ladder of steiger regelen. In de meeste gemeenten kunt u het asbest gratis inleveren na het doen van een sloopmelding. Laat u het asbest verwijderen? Dan heeft u een gecertificeerde saneerder nodig. Bij hen vraagt u de prijs op. Bij Milieu Centraal hebben ze een overzicht van de te verwachten kosten. Dan weet u alvast waaraan u moet denken.

Tips om te besparen

Maak afspraken met uw buren

U kunt samen met uw buren of de straat een asbestsanering organiseren. Soms mag u het asbest zelf verwijderen. Dan kan het voordelig zijn om met de hele straat tegelijkertijd het nieuwe dak aan te kopen. U krijgt dan vaak korting bij de bouwmarkt omdat u een grote hoeveelheid in een keer koopt. Ook is het praktisch om bijvoorbeeld samen een steiger of kar te regelen. Laat u het asbest verwijderen door een aannemer? Dan krijgt u vaak een betere prijs per te verwijderen vierkante meter asbest als ze in één keer meerdere huizen kunnen saneren.

Combineer het met andere werkzaamheden

Bij het saneren van een asbestdak wordt er vaak gewerkt op grote hoogte, waardoor een hoogwerker, steiger of ladder is. Misschien kunt u het gelijk combineren met andere werkzaamheden. Dat kan iets kleins zijn, zoals het schoonmaken van de goten. Maar mogelijk ook met grote werkzaamheden of een renovatie. Het scheelt als u materialen maar een keer hoeft te huren.

Zijn er speciale leningen mogelijk?

Kunt of wilt u het niet betalen van uw spaargeld? Dan kunt u geld hiervoor lenen. Er zijn verschillende opties daarvoor:

Verduurzamen: wel of niet?

Vooral als u aan de slag gaat met uw dak is het goed om na te denken of u wilt verduurzamen. Op de langere termijn kan dit bijvoorbeeld energiekosten besparen. Ook wordt uw huis of schuur comfortabeler. Waaraan kunt u denken?

 • Leg zonnepanelen of een zonneboiler op het dak van uw schuur of huis.
 • Isoleer het dak of de spouw.
 • Kies voor witte dakbedekking of witte kiezels. Een wit dak reflecteert namelijk het zonlicht.
 • Leg een sedumdak aan. Zo’n groen dak vangt water op en biedt voedsel aan insecten. Ook vinden veel mensen het mooi.

Manieren om het te financieren

 • Ga naar uw eigen bank of financieel adviseur.
 • Kijk bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. In veel gemeenten is er een duurzaamheidslening mogelijk.
 • Ga na of de Nationale Energiesparingsregeling iets voor u is. Voorwaarde is wel dat u dit combineert met minimaal één energiebesparende maatregel van de maatregelenlijst die op de website staan. U mag maximaal 75% van de lening aan zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij) besteden. Voor de andere maatregel(en) gebruikt u minimaal 25% van het totale leenbedrag.
 • Bekijk de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) om uw dak te isoleren of om een zonneboiler te plaatsen. Een zonneboiler wordt gebruikt om het water te verwarmen waardoor u kunt besparen op uw energiegebruik in de keuken en badkamer.
 • Als u kiest voor zonnepanelen, geldt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dit houdt in dat de zonnestroom van uw zonnepanelen die u zelf niet gebruikt, aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. U krijgt daar net zoveel voor als u zelf betaalt voor de stroom die u afneemt bij een energiebedrijf. Vanaf 2025 wordt het percentage zelf opgewekte stroom dat je op deze manier ‘saldeert’ geleidelijk afgebouwd (let op: dit is een voorstel).
 • Check de Energiesubsidiewijzer. Per gemeente kunt u kijken welke subsidies en lening er zijn.
 • Zoek via de Groene Subsidiewijzer op welke subsidies er zijn voor het vergroenen van uw tuin waaronder het aanleggen van een groen dak.
 • Wanneer u zonnepanelen heeft aangeschaft, kunt u waarschijnlijk de btw voor de zonnepanelen terugvragen.