Sociaal jaarverslag 2023

Op deze pagina vind je drie video’s die horen bij het sociaal jaarverslag van 2023.

Voorwoord Ronald Visser

In het voorwoord van het sociaal jaarverslag 2023 vertelt Ronald Visser, directeur OZHZ, over waar hij trots op is en wat er speelde op het gebied van personeelszorg. Zo slaagden we erin om 40 nieuwe medewerkers de dienst binnen te halen én het ziekteverzuim te verlagen. Welke resultaten boekten we nog meer in 2023? En welke activiteiten ondernamen we? Dat leest u in het sociaal jaarverslag.

Nieuwe unit Data & ICT

Elise vertelt over de nieuwe unit Data & ICT. Waarom vormden we deze unit precies? En hoe ziet de unit eruit? Wat deden we in 2023 allemaal om de nieuwe unit te vormen? Elise geeft ook een korte vooruitblik naar het jaar 2024.

Arbeidsmarktcommunicatie

Arbeidscommunicatie is een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Wat deden we in 2023 zoal? Daarnaast timmeren we samen met de andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten hard aan de weg met de Betere Wereldbaan. Annelotte vertelt wat we in 2023 deden én geeft een korte vooruitblik op het jaar 2024.