Checklist: Propaanopslag

Onze inspecteurs bezoeken verschillende locaties met propaantanks. Dit doen wij vanwege de milieuwetgeving en de veiligheid. Uit deze controles blijkt dat de regels niet altijd worden nageleefd. Dit kan voor onveilige situaties zorgen voor u en uw omgeving. Daarom willen wij u en andere eigenaren van propaantanks beter informeren over de controle van de gastanks en over de regels. Hierbij hebben wij uw hulp nodig.

Hoe kunt u helpen?

Om te zorgen dat uw propaantank veilig en goed onderhouden is,
kunt u zelf alvast een controle uitvoeren. Doe de check en
voorkom overtredingen! Kruis de optie aan die bij u van toepassing is.

Naast dit onderzoek voeren wij ook steekproefsgewijs controles uit. Vul de checklist daarom naar waarheid in.