‘OZHZ staat op afstand, maar is toch dichtbij’

De eerste indruk is goud waard. Helaas maakte OZHZ bij wethouder ruimtelijke ordening Arjan Kraijo van Alblasserdam geen goede eerste indruk. Het dossier met asbestproeven bij Nedstaal zorgde in 2014 voor wantrouwen tussen de omgevingsdienst en de gemeente. Toch noemt de wethouder OZHZ nu – ruim zes jaar later – “een betrouwbare partner”.

Armworstelwedstrijd

Het staalbedrijf wilde asbesthoudend schroot zo heet versmelten dat het asbest onschadelijk zou worden. Het staal dat dan over zou blijven, kon opnieuw gebruikt worden. De provincie had Nedstaal voor deze proeven een vergunning verleend. De uitvoerende dienst bij deze vergunningverlening: OZHZ. In Alblasserdam viel de vergunning niet goed. Inwoners van Alblasserdam maakten zich ernstige zorgen over asbestdeeltjes die in de lucht konden komen. En ook in de gemeenteraad was men tegen deze proeven. Zo kwamen OZHZ en de gemeente tegenover elkaar te staan. De gemeente vocht de vergunning aan via bezwaar- en beroepsprocedures. Maar uiteindelijk besloot de Raad van State dat de vergunning terecht was verleend.

Mensen van vlees en bloed

Tijdens deze armworstelwedstrijd tussen de gemeente en haar eigen omgevingsdienst trad Arjan Kraijo aan als wethouder voor onder andere ruimtelijke ordening. Aan hem de schone taak om de verhoudingen weer goed te krijgen. Dat deed hij door de omgevingsdienst dichterbij te halen, zo vertelt hij: “We hebben deze situatie aangegrepen om veel nauwer samen te gaan werken. We hebben meteen ingesteld dat er één keer per twee weken een overleg plaatsvindt tussen mij, ambtenaren van gemeente Alblasserdam en medewerkers van OZHZ. In dat overleg leg ik op tafel wat ik wil als politiek verantwoordelijk. De ambtenaren maken duidelijk wat hun wensen zijn. En OZHZ laat ons weten wat zij wel en niet kunnen leveren. Dat werkt heel goed.”

Maar het wantrouwen zat ‘m vooral tussen de gemeenteraad en de dienst. Daarom wilde de wethouder aan de raadsleden laten zien dat OZHZ ook bestaat uit mensen van vlees en bloed. Mensen die hard werken en de beste bedoelingen hebben. “Om dat te bereiken geven we sindsdien OZHZ een podium bij de gemeenteraad. Bijvoorbeeld om jaarplannen te presenteren.”

We hebben de situatie aangegrepen om veel nauwer te gaan samenwerken.

Arjan

Samen optrekken

Een tweewekelijks overleg en af en toe een presentatie voor de raad. Het klinkt zo eenvoudig. Toch kostte het voor de betrokkenen de nodig tijd en energie om de relatie tussen Alblasserdam en OZHZ te verbeteren. Maar niet zonder resultaat, het vertrouwen in OZHZ kwam al snel weer terug. Zo bleek ook in 2018 toen jachtenbouwer Oceanco een vergunning aanvroeg voor de uitbreiding van hun verouderde loods. Nu trokken gemeente en omgevingsdienst samen op.

“Naast de werf van Oceanco staat een appartementencomplex. Een aantal van de bewoners waren niet blij met de uitbreidingsplannen. Ze waren bang voor verlies van zonlicht in huis. Bang dat de nieuwe grotere loods het uitzicht zou verpesten. Hier heeft OZHZ het voortouw genomen. Samen met Oceanco hebben ze de omwonenden precies uitgelegd wat er ging gebeuren. En waarom het ging gebeuren. Ze organiseerden informatieavonden en hadden een duidelijk verhaal. Hierdoor kregen de meeste omwonenden begrip voor de uitbreiding. Natuurlijk waren er nog wel mensen die boos bleven. Maar ook hier bleef de vergunning overeind in de bezwaar- en beroepsprocedures.”

Zet die koudwatervrees aan de kant

Het vertrouwen is anno 2021 uitstekend. Wethouder Kraijo is lovend over de dienst, die voor Alblasserdam niet alleen de milieutaken op zich neemt, maar ook bouw en APV. Hier is meteen voor gekozen bij de oprichting van OZHZ in 2011. Alblasserdam is (met Dordrecht) een van de weinige gemeenten die de omgevingsdienst op al deze taken inzet. Volgens Arjan was het een logische keuze: “Alblasserdam is een kleine gemeente, met een kleine organisatie. We merkten dat we daardoor niet meer de kwaliteit konden waarborgen die we willen. Door de omgevingsdienst konden we dat wel.”

“Er waren natuurlijk wel twijfels. Vooral of een dienst op afstand wel kan instaan voor de eigenheid van ons dorp. Hoe en waar er gebouwd wordt, bepaalt voor een belangrijk deel het karakter van Alblasserdam. Kan OZHZ dit wel aanvoelen vanuit Dordrecht? Maar wij houden het beleid in eigen hand en bepalen zelf waar we bouwen en waar niet. En de uitvoering kunnen we heel gemakkelijk overlaten aan OZHZ. Daar hebben we alleen maar profijt van. Want niet alleen levert OZHZ goede kwaliteit, het is nog goedkoper ook.”

Arjan hoopt dat zijn gemeente een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten. “Ik zie dat veel gemeenten worstelen met hun bouwtaken. En dat ze moeite hebben om hun vergunningen op tijd te regelen. Toch willen ze hun bouwtaken niet bij OZHZ neerleggen. Bijvoorbeeld uit angst hun eigenheid te verliezen. En dan denk ik: jongens, het kan sneller en goedkoper bij OZHZ. Zet die koudwatervrees aan de kant en ga met OZHZ in zee.”