Is de geluidoverlast van de Lidl inmiddels opgelost?

Al vanaf de opening van de Lidl aan de Koningin Wilhelminalaan in Gorinchem zijn er meldingen van geluidoverlast. Afgelopen jaren zijn er diverse rechtszaken geweest. Geluidoverlast speelde hier altijd een rol.

Voor de rechter

Vooral de koelinstallaties op het dak van de Lidl veroorzaken geluidoverlast. In december 2020 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan. De Rechtbank heeft aangegeven dat de geluidniveaus niet goed zijn onderzocht en dat de gemeente een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen.

Nieuw plan van aanpak

Om de geluidniveaus opnieuw te kunnen meten, hebben wij gesprekken gevoerd met de bewoners en hun advocaten. Met hen hebben we de voorwaarden voor een geluidmeting afgesproken en een nieuw plan van aanpak geschreven. Maar het weer werkte niet mee in mei en juni. Het was te koud ’s nachts om een representatieve meting te kunnen doen.

We zijn samen met de gemeente ook het gesprek met de Lidl aangegaan om mogelijke maatregelen te bespreken. De Lidl heeft uiteindelijk een vergunningaanvraag ingediend om vier van de koelinstallaties te verplaatsen naar een ander deel van het dak. Volgens het onderzoeksrapport van het extern adviesbureau vermindert hierdoor het geluidoverlast voor de omwonenden significant. Wij hebben het rapport ook beoordeeld en zijn het eens met de getrokken conclusies. De gemeente heeft de gevraagde vergunning verleend.

Nieuwe feiten en omstandigheden

Door de verplaatsing van de koelunits ontstaat een nieuwe situatie. De gemeente heeft daarom besloten dat we geen geluidmetingen meer uitvoeren. Ook heeft de gemeente  een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Op basis van deze nieuwe feiten en omstandigheden heeft de gemeente de bezwaren van bewoners tegen de eerdere afwijzing van twee handhavingsverzoeken opnieuw ongegrond verklaard.

Is de situatie nu opgelost? De strijdbijl is begraven.

In eerste instantie heeft een bewoner nog bezwaar ingediend. Maar inmiddels hebben de bewoners en de Lidl de strijdbijl begraven en hebben een overeenkomst opgesteld. Nu zal een deel van de installaties worden verplaatst en komt er een scherm omheen.
Nu nog niet, want een bewoner heeft bezwaar ingediend. Dat betekent formeel dat de vergunning nog niet onherroepelijk is. De Lidl wil pas met de verplaatsing van de koelinstallaties beginnen als de vergunning onherroepelijk is. Hoe lang dat nog duurt, is moeilijk in te schatten. In oktober 2021 heeft een hoorzitting van de bezwarencommissie Gorinchem plaats gevonden. Nu moet er weer een nieuwe beslissing op bezwaar worden genomen, waartegen weer beroep openstaat.