Veilig rijden op waterstof

Waterstof is een alternatief voor fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. Het rijden op waterstof geeft geen uitstoot naar de lucht, waardoor het goed is voor de lokale luchtkwaliteit. Meerdere gemeenten en bedrijven in Zuid-Holland Zuid proberen het rijden op waterstof mogelijk te maken. Zo komen er meerdere waterstoftankstations in de Drechtsteden en komt er vlakbij Gorinchem en Molenlanden in 2019 een mobiel waterstoftankstation. Als OZHZ werken we aan de vergunningen, zo dragen we eraan bij dat dit op een veilige, goede manier mogelijk is.

Meerdere waterstoftankstations in de Drechtsteden

Op dit moment is de regio Drechtsteden voorloper op dit gebied. Mogelijk komen hier als een van de eerste regio’s in Nederland meerdere vulpunten voor waterstof. Bedrijven en overheden hebben begin 2019 hun handtekening gezet onder de ontwikkelovereenkomst. De stichting Drechtsteden Onderneemt, de bedrijven Koninklijke Van Twist, DC Berkel, Berkman, Greenpoint Van Peperstraten Group, Tankpunt en IMC en meerdere gemeenten en wij als Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid werken samen om het waterstoftankstation mogelijk te maken. De verwachting is dat inwoners en bedrijven in 2020 voor het eerst waterstof kunnen tanken.

Het eerste mobiele waterstoftankstation

Net voorbij de Drechtsteden komt naar verwachting eind 2019 het eerste mobiele waterstoftankstation van Europa. Een transportbedrijf gaat hier gebruik van maken. De gemeente Gorinchem, gemeente Molenlanden en OZHZ hebben dit samen mogelijk gemaakt door te kijken wat wel mogelijk is op het gebied van vergunningen. Samen zetten we ons in voor een schonere lucht in de regio.