PFOA en GenX via lozingen Korenet

Bij het afvalverwerkingsbedrijf Korenet in Groot-Ammers ontdekten OZHZ-inspecteurs in het afvalwater de PFAS-stoffen PFOA (C8) en FRD-903 (GenX). Wat is gedaan om dit aan te pakken? Verschillende inwoners in de Alblasserwaard en Krimpenerwaard maken zich zorgen over lozingen van PFAS, ook over de lozing door Korenet.

Het bedrijf Korenet ontving vroeger afval van Chemours uit Dordrecht. Chemours gebruikte vroeger PFOA, de stof GenX is daar nu de opvolger van. Inspecteurs troffen de stoffen PFOA en GenX aan in het afvalwater van Korenet. Via het riool komt dit afvalwater bij de afvalwaterzuivering aan, na zuivering gaat het naar de rivier de Lek.

Direct maatregelen om hoeveelheid PFOA en GenX terug te brengen

Korenet nam na ontdekking van de verontreiniging direct maatregelen om de hoeveelheid PFOA en GenX in hun afvalwater terug te brengen, door onder andere het verbeteren van hun rioolstelsel en door geen afval van Chemours meer in te nemen. Korenet produceert zelf geen PFOA- en GenX-stoffen.

Vergunning met maatregelen om lozen te beperken

Het bedrijf Korenet vroeg daarnaast een vergunning aan bij de Provincie Zuid-Holland; het bedrijf had namelijk geen vergunning om PFOA en GenX via hun afvalwater op het riool te lozen. Als Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) behandelen wij zulke vergunningsaanvragen namens de provincie.

Wat staat in zo’n vergunning?

In de vergunning staat het volgende:

  • strikte eisen over hoeveel PFOA en GenX mag voorkomen in het afvalwater (er mag niet meer dan 0,1 kg per jaar FRD-903 (GenX) worden geloosd en niet meer dan 0,04 kg PFOA per jaar);
  • verplichte metingen die Korenet moet uitvoeren en het onderzoek dat zij moeten doen om het lozen van de genoemde stoffen zo ver mogelijk terug te brengen.

De vergunning draait dus om maatregelen die ervoor zorgen dat er nu minder PFOA en GenX in de Lek terecht komt dan bij de eerste constatering. Rijkswaterstaat en het Waterschap Rivierenland is advies gevraagd bij het schrijven van de vergunning. Beide instanties geven aan dat de lozing op de rioolwaterzuivering niet leidt tot problemen voor de rivierwaterkwaliteit.

Controle en monitoring

OZHZ-inspecteurs controleren of Korenet zich houdt aan de voorschriften uit de vergunning, waaronder dus hoeveel geloosd wordt op het riool, de metingen en het onderzoek.