Deze ondernemers zien de zon doorbreken

Het is een regenachtige ochtend in januari. Jacob Klink en Wico van Helden staan op een braakliggend veldje. Achter hen raast auto na auto voorbij over de A15. Tegenover hen wordt druk gebouwd aan een woonwijk. Op het eerste gezicht niets aan de hand. Toch staan ze op een bijzondere plek.

Jacob en Wico zijn de voorzitter en vicevoorzitter van Werkgevers Drechtsteden (WD). Een belangenorganisatie die zich inzet voor alle ondernemers in de regio. WD organiseert sinds 2 jaar innovatietafels en OZHZ is hierbij een vaste gast. Een innovatietafel is een regelmatig terugkerend overleg waarin verschillende innovaties aan bod komen. Aan een van die tafels gaat het over waterstof, een nieuwe milieuvriendelijke brandstof. Op het veldje waar Jacob en Wico staan, komt in de nabije toekomst een tankstation waar je ook waterstof kunt tanken. Dat is voor een deel te danken aan de inzet van OZHZ, vertellen de voorzitters.

Het artikel gaat verder onder de foto.

OZHZ vormt een brug tussen de overheid en ondernemers in de regio Drechtsteden

Wico

Ondernemersmentaliteit

Wat is de rol van OZHZ in dit verhaal?

Wico: “OZHZ heeft een echte ondernemersmentaliteit getoond. Vanaf het allereerste idee heeft OZHZ meegedacht over hoe we dit kunnen realiseren. Een voorbeeld: normaal gesproken zou een ondernemer met dit idee zelf uitzoeken waar het tankstation moet komen te staan. Het risico daarbij is dat hij dan tegen een muur van wetten en regels aanloopt. De plek die hij heeft uitgezocht kan om verschillende redenen ongeschikt zijn. Maar hij komt daar pas achter bij de vergunningaanvraag. En dan moet OZHZ die aanvraag afwijzen.”

Jacob: “Precies, en dat is zonde van al die moeite. Dat snapt OZHZ ook heel goed. Dus zij hebben van tevoren onderzocht welke plekken geschikt zijn voor een waterstoftankstation. De plek waar wij nu staan is daar een van.”

Wico: “OZHZ heeft echt zijn nek uitgestoken voor dit project. Zij hebben de code gekraakt voor een goede samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en OZHZ.”

Hoe heeft OZHZ dat dan gedaan?

Jacob: “Dat heeft te maken met de positieve insteek die OZHZ altijd heeft laten zien. Het was altijd ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Dat maakt zo’n groot verschil. OZHZ wil echt dingen bereiken en niet tegenhouden.”

Wico: “Daarnaast hebben ze veel partijen samengebracht. Ze vormen een brug tussen de overheid en ondernemers in de regio Drechtsteden. Dat kan omdat ze als belangrijke stakeholder van de WD aan de innovatietafel zitten en tegelijk opdrachten aannemen van gemeenten en de provincie. Ze kennen dus beide werelden goed.”

In het zonnetje

Terwijl de ondernemers elkaar lachend aanvullen, probeert de zon door het wolkendek te breken. Het symboliseert de rol van waterstof op de energiemarkt. Het is een duurzame bron van energie die nog te weinig gebruikt wordt. Zo hebben alleen Hyundai en Toyota een personenauto op de markt die op waterstof rijdt. Door tankstations met waterstof, geven OZHZ en de ondernemers uit de Drechtsteden deze nieuwe brandstof een grotere kans om door te breken. En zo de wereld beter te maken. Een doel waar OZHZ zich natuurlijk graag voor inzet, zo hebben Wico en Jacob gemerkt.

Op dit moment is het nog een leeg veldje. Hoe lang nog voordat het tankstation er staat?

Jacob: “Dit initiatief zit nog in de vergunningprocedure. Maar op vijf andere plekken in de regio zijn we ook bezig met initiatieven op het gebied van waterstof. Op al die initiatieven denkt OZHZ mee aan de voorkant en helpen ze mee bij het maken van de plannen.”

Is het niet vreemd dat OZHZ meedenkt over vergunningen die ze zelf uitgeven en straks ook moeten controleren?

Wico: “Wij merken helemaal niet dat die twee rollen van OZHZ – de adviseur en de controleur – met elkaar botsen. Het is juist handig dat OZHZ door hun handhavende rol precies weten waar we nu al aan moeten denken.”

Jullie zijn erg positief over OZHZ als proactieve partner op dit gebied. Zien jullie ook nog uitdagingen voor OZHZ?

Wico: “Nee, eigenlijk niet. Haha.”

Jacob: “Nee, we zijn alleen maar positief over OZHZ. Het is gewoon een hele deskundige organisatie die voorloopt op andere overheidsorganisaties. Het zou mooi zijn als OZHZ hun manier van werken en hun enthousiasme daarover kunnen overdragen aan anderen.”