Om verdere verspreiding naar de leefomgeving te voorkomen zijn wettelijke regels opgesteld. Er worden vergunningen afgegeven en toezicht gehouden op het verwijderen van asbest bij sloop- en bouwactiviteiten. Ook voor met asbest verontreinigde bodem gelden regels. Asbestdaken moeten van de overheid uiterlijk 2024 zijn vervangen. Zelf mag je tot 35 m² asbest opruimen. Hoe ruim je asbest op? Dat legt Milieu Centraal uit in een filmpje.

OZHZ speelt een rol in de vergunningverlening en het toezicht op asbestverwijdering en sanering voor de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam. 

Aangetroffen asbest in de leefomgeving

Als u illegaal achtergelaten asbest aantreft of na brand of storm asbestdeeltjes ziet liggen, meld dit dan bij OZHZ via de milieutelefoon. Een medewerker van de wachtdienst van OZHZ neemt dan contact met u op en komt eventueel ter plaatse om e.e.a. te beoordelen en te adviseren over het oplossen van het probleem.

Meestal zal een analyse uitgevoerd dienen te worden om definitief vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van asbesthoudend materiaal. OZHZ draagt nooit zelf zorg voor het opruimen van vrijgekomen asbesthoudend materiaal, maar heeft alleen een adviserende rol.