Inzage

De ontwerpbeschikking met bijbehorende ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Dordrecht almede de op de zaak betrekking hebbende stukken liggen van maandag 23 oktober 2017 tot en met maandag 4 december 2017 ter inzage.

De stukken kunnen worden ingezien:

 • bij OZHZ, op elke werkdag van 08:00 uur - 16:00 uur, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, tel. nr. (078) 770 85 85.
 • in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De stukken kunnen worden ingezien met of zonder afspraak:
  - maandag t/m woensdag van 08:30 uur tot 17:00 uur;

  - donderdag van 08:30 uur tot 19:30 uur;
  vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur.
  Een afspraak kan gemaakt worden via het telefoonnummer 14078, de naam van de gemeente dient vervolgens te worden ingesproken.
 • bij het gemeentehuis van de gemeente Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht, op werkdagen tijdens de openingstijden; buiten de openingstijden na telefonische afspraak, tel. 14078.
 • bij het gemeentehuis van de gemeente Binnenmaas, Sportlaan 22, te Maasdam, bij de balie Omgevingszaken na telefonische afspraak, tel. 14078.

Zienswijzen

Een ieder kan gedurende een termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Deze termijn vangt aan op 23 oktober 2017. Een schriftelijke zienswijze dient te zijn gericht aan OZHZ, Postbus 550, 3300 AN  Dordrecht, onder vermelding van het zaaknummer Z-16- 313343. Wie zijn zienswijze mondeling wil geven, kan hiervoor contact nemen met OZHZ. Hoe de procedure van de zienswijze verloopt, vind je hier.

Hieronder vind je de stukken van de kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijlagen.

- Wabo-ontwerpbeschikking
- Kennisgeving
- Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors
- Publiceerbare aanvraag_melding_106
- B&W besluit
- Bijlage Toelichting bij Wabo aanvraag WT Krabbegors
- Bijlage Toelichting
- Bijlage Aanvulling kleurstelling
- Bijlage Raadsbesluit
- Bijlage Uitreksel KvK NV HVC
- Bijlage Mandaat indiening OLO vooroverleg
- Bijlage machtiging
- Bijlage Melding AIM
- Bijlage Situatietekening winturbine Krabbegors
- Bijlage Aanzicht
- Bijlage Gondel
- Bijlage Tekening fundament voorbeeld ander project
- Bijlage Advies aanvraag OZHZ archeologie
- Bijlage AS WT Krabbegors
- Bijlage Analyse EV
- Bijlage Analyse gastank
- Bijlage GROB WT Krabbegors
- Bijlage Ontvangstbevestiging aanvraag ontheffing
- Bijlage Procesbeschrijving milieuhygiënische bodemaspecten aanleg

Inloopbijeenkomst op 6 november

Voor iedereen die meer wil weten over de windmolen of vragen heeft, organiseren Energiecoöperatie Dordrecht, gemeente Dordrecht en OZHZ op maandag 6 november een inloopbijeenkomst van 18.30 - 20.30. Deze vindt plaats in Duurzaamheidscentrum Weizigt (Van Baerleplantsoen 30) in Dordrecht. De uitnodiging vindt u hier.