Ter inzage

Petanque Club Dordrecht

29 mei 2024 het bouwen van een petanque clubgebouw

Gemeente

Dordrecht

Locatie

Zeehavenlaan ong. te Dordrecht kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M, perceelnummer 4022

Categorie

Aanvraag beschikking behandelen Wabo

Download vergunning 27. vv Rapport 7296 Geotechnisch Onderzoek Resultaten grondonderzoek Dordrecht Koops Grondmechanica d.d. 13-03-2023 26. Tekeningenset ax2300057-3 Details 3.1 tm 3.8 - Frisomat - 24-07-2023 25. Tekeningenset 023-1057 BA-01 Luchtfoto, Foto, Situatietekening, Plattegrond, 24. Tekening Bijlage - berekening Oppervlakten Groen-Verharding Petanqueclub Gemeente Dordrecht d.d. 1-12-2023 23. Tekening ax2300057-1 snede grondplan aanzichten - Frisomat - 31-01-2023 22. Tekening 60442 W-02 Fundering + begane grondvloer (vorm) - IBT - 18-04-2023 21. Tekening 60442 W-01 Palenplan - IBT - 18-04-2023 20. Tekening 023-1057 Zeehavenlaan 1A Groenplan d.d. 05-03-2024 19. Tekening 023-1057 Petanqueclub - detail wand 18. Tekening 023-1057 Petanqueclub - detail nok 17. Rapport Verkennend bodemonderzoek 16. Rapport Ruimtelijke onderbouwin PC Dordrecht v3 Buro Ros d.d. maart 2024 15. Rapport Quickscan Wet natuurbescherming Zeehavenlaan 1A Dordrecht BuroROS.338.V01De Roever d.d. 11-10-2023 14. Rapport Onderzoek stikstofdepositie Zeehavenlaan 1A Dordrecht 20231376.v02 - incl. bijlagen De Roever d.d. 14 december 2023 13. Rapport Bijlage - onderzoek luchtkwaliteit Zeehavenlaan 1A Dordrecht 12. Rapport BENG-berekening Petanqueclub Zeehavenlaan Dordrecht d.d. 6-9-2023 11. Rapport ax2300057 v22_06 Summary of Calculations - Frisomat - 31-01-2023 10. Rapport ax2300057 Reaction forces - Frisomat - 30-01-2023 9. Rapport ax2300057 overzicht reacties - Frisomat - 30-01-2023 8. Rapport Akoestisch onderzoek Petanqueclub te Dordrecht R-JVO 1939 v1 Voortman Ingenieurs d.d. 22-9-2023 7. Rapport AERIUS projectberekening 20231214110231 GebruiksfaseRakMb1hvXMqk d.d. 14-12-2023 6. Rapport AERIUS projectberekening 20231214105751 AanlegfaseRRVkkodcXQHx d.d. 14-12-2023 5. Rapport 60442-1 Hoofdberekening Constructie - IBT - 18-04-2023 4. Rapport 60442-01 Beknopt Funderingsadvies - IBT - 18-04-2023 3. Publiceerbare aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van een clubgebouw aan de Zeehavenlaan 1 A Dordrecht 2. 023-1057 rookproductie Petanqueclub Stijl Architectuur d.d. 17-7-2023 1. 023-1057 Checklist Veilig Onderhoud Petanqueclub d.d. 13-7-2023
 • Verleend

  Koninklijke Van der Wees Groep B.V.

  's-Gravendeelsedijk 100, 3316 AZ Dordrecht

 • Verleend

  Delicious

  P.A. de Kok-plein 126, 3318 JW Dordrecht

 • Ter inzage

  Merwetank B.V.

  Grevelingenweg 1, 3313LB Dordrecht

 • Verleend

  Ellis Enterprises B.V.

  Wieldrechtseweg 39, 3316 BG Dordrecht

 • Verleend

  HVC Grondstoffen N.V.

  Baanhoekweg 10-12, 3313 LA Dordrecht

 • Verleend

  Boasso Global Netherlands B.V.

  Kamerlingh Onnesweg 23, 3316 GK Dordrecht