Verleend

VHGM B.V. | VHGM

Locatie

Scheffersplein en Statenplaats Dordrecht

Actuele informatie

Definitief (Besluitdatum): 25 april 2023
het lozen van grondwater op het vuilwaterriool