Verleend

Veth Propulsion

Locatie

Nanengat 11, 13, 15 en 17 te Papendrecht

Actuele informatie

‘Definitief (Besluitdatum): 7 december 2022’

Betreft maatwerkvoorschriften om van de verplichting voor het hebben en in functie hebben van een vetafscheider af te zien.