Verleend

Veehouderij Bergstoep 7 te Streefkerk

Locatie

Bergstoep 7, 2959 AA Streefkerk

Actuele informatie

“Definitief (Besluitdatum): 27 juni 2022

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor het wijzigen van het stalsysteem voor de vleesvarkens.