Verleend

Van Harlingen Grondwater Management B.V.

Locatie

Weideweg, kadastraal perceel E 1010 Bleskensgraaf

Actuele informatie

Definitief (Besluitdatum):  2 maart 2023
voor het onttrekken van grondwater en het lozen op het vuilwaterriool voor de aanleg van een nieuw bodemenergiesysteem