Verleend

HVC Groep

Locatie

Charlotte de Bourbonstraat, 3314 JL te Dordrecht

Actuele informatie

‘Definitief (Besluitdatum): 4 mei 2023’

(Tijdelijke) maatwerkvoorschriften voor het onttrekken van grondwater en het lozen op het vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij werkzaamheden voor het aanleggen van stadsverwarming in de openbare ruimte.