Verleend

EG Retail Group Netherlands B.V.

Locatie

Rijksweg A29 Oostzijde, 3271 AB te Mijnsheerenland

Actuele informatie

“Definitief (Besluitdatum): 27 december 2022”.

Het betreft het ambtshalve wijzigen en het actualiseren van de eerder verleende omgevingsvergunning(en) voor de locatie, zijnde een verkooppunt voor motorbrandstoffen inclusief LPG:

–     de omgevingsvergunning d.d. 7 mei 1991 (kenmerk: BI 90.2002.370).

–     de voorschriften van de omgevingsvergunning d.d. 9 maart 2009 (kenmerk: 2009004841) onveranderd in deze vergunning op te nemen.