Verleend

Blokland Bouwpartners B.V.

Locatie

Kadastraal perceel Hardinxveld-Giessendam C 4620 en 4991 ged. te Hardinxveld-Giessendam

Actuele informatie

Definitief (Besluitdatum): 21 juli 2021

Betreft het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van appartementen.