Verleend

beschikking OBM Duratherm Nederland B.V. te Elburg

Locatie

Wilgenhof Dordrecht:kadastraal perceelnummer 3062 V te Dordrecht. Het gaat om het aanleggen van individuele gesloten bodemenergiesystemen bij 83 woningen op deze locatie.

Actuele informatie

Definitief: Besluitdatum 29 april 2021