Verleend

beschikking kadastrale sectie L1298 gemeente Sliedrecht

Locatie

Parallelweg (ongenummerd) te Sliedrecht

Actuele informatie

besluitdatum 29 juli 2021