Verleend

Beschikking Dutch Warehousing & Processing B.V.

Locatie

Boonsweg 14A en 18 te Heinenoord

Actuele informatie

omschrijving: “Aanvraag om een
nieuwe de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning – milieu. Door een toename van de opslagcapaciteit treedt de vergunningplicht in werking en komen eerdere meldingen Activiteitenbesluit te vervallen”.
Er is zodoende sprake van een oprichtingsvergunning.