Verleend

Beschikking ambtshalve wijziging HKS Scrap Metals B.V.

Locatie

Havenweg 1 te ‘s-Gravendeel