Een vergunningprocedure verloopt volgens een vast aantal stappen en start altijd met een aanvraag. Tijdens uitgebreide vergunningprocedures is er een moment van informatievoorziening en inspraak. Deze wordt aangekondigd met een kennisgeving. Reageren op voorlopige vergunningen kan door middel van het indienen van zienswijzen. Hierover leest u hier meer. Ook zijn er altijd beroepsmogelijkheden bij de rechtbank of hoger beroep bij de Raad van State, achteraf.

Heeft u al een vergunning? Die moet u laten wijzigen als er veranderingen plaatsvinden in uw bedrijfsruimte of in de bedrijfsvoering. Ook daarvoor gaat u naar het omgevingsloket online.

Wilt u weten welke voorlopige vergunningen momenteel ter inzage liggen en welke bedrijven in de regio al over een omgevingsvergunning (met milieudeel) beschikken, raadpleeg dan dit overzicht.

Nadat uw omgevingsvergunning is verleend, kan een inspectiebezoek volgen door een inspecteur van OZHZ. Meer informatie hierover leest u hier: 'Toezicht Wet Milieubeheer'.