Hoe u een melding indient en hoe de afhandeling door OZHZ verder verloopt leest u in het Infoblad Meldingen, dat ook hiernaast te vinden is.


Nadat uw melding is afgehandeld, kan een inspectiebezoek van een inspecteur van OZHZ plaatsvinden. Lees daarover meer in ons informatieblad 'Inspectiebezoek'.

 

Meldingen in Zederik en Leerdam

Vanaf 1 januari 2019 voert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen taken meer uit in Leerdam en Zederik. Dit is vanwege de gemeentelijke herindelingen. Doet u een melding voor 31 december? Wij streven ernaar om zoveel mogelijk aanvragen, meldingen, zaken en dossiers voor die tijd af te ronden. Mocht dit niet lukken, dan zorgen wij er vanzelfsprekend voor dat de nieuwe taakuitvoerder uw melding kan beoordelen. Tot en met 31 december kunt u bij ons terecht met uw vragen.