Hoe u een melding indient en hoe de afhandeling door OZHZ verder verloopt leest u in het Infoblad Meldingen, dat ook hiernaast te vinden is.


Nadat uw melding is afgehandeld, kan een inspectiebezoek van een inspecteur van OZHZ plaatsvinden. Lees daarover meer in ons informatieblad 'Inspectiebezoek'.

 

Meldingen in Zederik en Leerdam?

Dan kunt u vanaf 1 januari 2019 terecht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) of de gemeente Vijfheerenlanden. Vanwege de gemeentelijke herindelingen behoort uw woonplaats niet meer tot ons werkgebied. Lopende aanvragen en dossiers hebben wij overgedragen aan de nieuwe taakuitvoerder.