Hoe u een melding indient en hoe de afhandeling door OZHZ verder verloopt leest u in het Infoblad Meldingen, dat ook hiernaast te vinden is.


Nadat uw melding is afgehandeld, kan een inspectiebezoek van een inspecteur van OZHZ plaatsvinden. Lees daarover meer in ons informatieblad 'Inspectiebezoek'.