Emissies zink en fijnstof Nedstaal

De over 2011 gemeten emissies van kwik, zink en fijnstof overschrijden geen vergunninggrenzen. Nedstaal levert de emissiegegevens over 2012 voor 1 april 2013. De Omgevingsdienst ZHZ zal deze vervolgens beoordelen.

Lees verder over Emissies zink en fijnstof Nedstaal

Inval recyclingbedrijf

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft d.d. 29 januari 2013 in samenwerking met Justitie, Nationale Politie, Douane en Ministerie I&M een inval gedaan bij een recyclingbedrijf in Dordrecht. Het gaat om een bedrijf dat o.a. oud papier en kunststof importeert uit diverse landen. Vervolgens vindt export plaats naar met...

Lees verder over Inval recyclingbedrijf

Emissie kwik Nedstaal binnen vergunninggrens

De eerder door Nedstaal gerapporteerde emissiecijfers voor kwik waren gebaseerd op een rekenfout. De totale emissie van kwik ligt op een niveau van 2 a 4 kg per jaar. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De emissie blijft hiermee binnen...

Lees verder over Emissie kwik Nedstaal binnen vergunninggrens

OZHZ heeft het toezicht op legionellarisico's op orde

De regio Zuid-Holland Zuid telt zo'n 15 geregistreerde lokaties met een of meerdere koeltorens in het bedrijf. Al deze ondernemingen worden minimaal elke twee jaar door een inspecteur van OZHZ bezocht. Tijdens de controles in 2011/2012 is geconstateerd dat alle bedrijven hun beheer met betrekking tot de natte koeltorens op orde...

Lees verder over OZHZ heeft het toezicht op legionellarisico's op orde