Onder bestuursrechtelijke maatregelen verstaan we het opleggen van een: 

  • Last onder dwangsom: dit is een geldbedrag, dat een bedrijf krijgt opgelegd. Als een overtreding niet tijdig wordt beeindigd.  of wanneer een nieuwe overtreding wordt begaan nadat een last onder dwangsom is opgelegd.
  • Last onder bestuursdwang: met dit middel kan een bedrijf geheel of gedeeltelijk worden stilgelegd. Bijvoorbeeld door machines te verzegelen of de riolering af te sluiten.
  • Intrekking van de vergunning: de vergunning kan in het uiterste geval geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Het bedrijf is in overtreding voor de activiteiten die onder de vergunning vallen en moet hiermee stoppen. 

Strafrechtelijke maatregelen zijn:

  • Proces-verbaal: een aantal toezichthouders van OZHZ heeft opsporingsbevoegdheid en mag een proces-verbaal opmaken bij overtreding van de milieu, bouw of 'groene' regels. Een proces-verbaal kan leiden tot een geldboete of dagvaarding (de zaak wordt dan voor de rechter gebracht).
  • Voorlopige maatregel: de officier van justitie kan bepaalde bedrijfsactiviteiten laten stoppen. In ernstige gevallen kan de rechter (een deel van) het bedrijf laten stilleggen.
  • Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu: OZHZ heeft de bevoegdheid om bedrijven of personen die de milieu of 'groene' regels (bewust) overtreden direct een strafrechtelijke geldboete op te leggen, volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie.