OZHZ maakt vooraf niet bekend wanneer een bedrijf een inspectiebezoek krijgt. Er zijn wel vaste bezoekfrequenties per bedrijfstak. Die hangen sterk af van het milieurisico en de naleving van de regels in het verleden. Bedrijven die de milieuregels goed naleven, krijgen over het algemeen minder controles.

Wil u meer weten over de gang van zaken tijdens en na een inspectiebezoek van OZHZ? Lees hier het Informatieblad Inspectiebezoek.