Wonen op vervuilde grond

De bodem is niet altijd even schoon. Gelukkig kunnen we op veel plekken in Nederland veilig wonen, vaak ook als de grond verontreinigd is. Dit vraagt wel iets van u of van de overheid. Elke verontreiniging is weer anders. Wij hebben veel bodeminformatie die voor u interessant kan zijn. Daarnaast zijn wij betrokken bij uiteenlopende grondwerkzaamheden, met onder andere controles bij grondverzet en advies aan gemeenten en provincies.

In het verleden zijn op allerlei manieren stoffen in de bodem terecht gekomen die daar van nature niet voorkwamen. Dat begon al duizenden jaren geleden. Tegenwoordig hebben we veel meer kennis en weten we welke stoffen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Er zijn in Nederland inmiddels veel regels die verontreinigingen moeten voorkomen, of – als ze er al zijn – moeten voorkomen dat ze zich verspreiden. De OZHZ-bodemspecialisten controleren of iedereen die met grondwerkzaamheden bezig is, zich hieraan houdt.

Bekijk de bodeminformatie in uw buurt

U wilt misschien een stuk grond of een huis kopen en u wilt weten of er op de locatie of in de buurt al eerder bodemonderzoek is uitgevoerd. Of u wilt weten of er in het verleden mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn uitgevoerd of ondergrondse tanks aanwezig zijn (geweest). Dit vindt u in de omgevingsbodemrapportage.

Via de tool laat u gratis een pdf-rapport maken. Deze ontvangt u gelijk per mail. Daarin leest u de bij ons bekende bodeminformatie. Wilt u de bodemonderzoeken ontvangen die in de omgevingsrapportage zijn genoemd? Dan kunt u deze opvragen via ozhz.nl, via het formulier ”Aanvraag bodemrapporten”. In de meeste gevallen kunnen wij u de onderzoeken kosteloos en binnen 5 werkdagen de onderzoeken toesturen. Dit doen wij per mail.

De bodeminformatie kan belangrijk voor u zijn. Soms gelden er namelijk beperkingen door een verontreiniging. U heeft dan bijvoorbeeld een vergunning nodig als u een vijver wilt aanleggen, omdat er een isolatielaag in uw tuin ligt die uw huis en tuin beschermt tegen een dieper liggende verontreiniging. Deze beschermende isolatielaag moet natuurlijk wel heel blijven. Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt extra op te letten. Bij het mogelijk voorkomen van lood bijvoorbeeld, gelden gebruiksadviezen voor jonge kinderen. Denk aan handen wassen na het spelen.