Vervuilde grond saneren

Wanneer uw grond vervuild is, kan het zijn dat u uw grond moet saneren. Bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van de (dreigende) verontreiniging en de directe gevolgen daarvan. Sanering betekent niet automatisch het verwijderen van de vervuilde grond. In veel gevallen is het voldoende om bijvoorbeeld een isolatielaag aan te brengen. Deze laag voorkomt dat u in contact komt met de verontreinigde grond. Het aanleggen van zo’n laag wordt ook saneren genoemd.

Bodemsanering gaat dus om het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van de verontreiniging en de directe en indirecte gevolgen daarvan.

Wanneer is saneren nodig?

Meestal komt saneren ter sprake bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Denk aan de nieuwbouw van woningen of kantoren, of bij het opnieuw aanleggen van een industrieterrein. Wanneer grond mogelijk vervuild is, vindt onderzoek plaats. OZHZ bekijkt de uitkomsten van dit onderzoek en geeft de gevolgen aan voor de bouwvergunning.

Of u een verontreinigde bodem direct moet saneren, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het jaartal waarop de verontreiniging is ontstaan en de ernst van de verontreiniging. Voor bodemvervuiling die na 1 januari 1987 is ontstaan, geldt de zogenoemde zorgplicht. Dit houdt in dat de vervuiler de verontreiniging, ongeacht de ernst, in de meeste gevallen zo snel mogelijk ongedaan moet maken. Bodemverontreiniging die voor 1987 is ontstaan, hoeft niet volledig verwijderd te worden.

Gaat u een nieuwe bodemverontreiniging saneren?

Dit zijn verontreinigingen ontstaan na 1987. De zorgplicht is hier van toepassing. Dit betekent dat bij bodemverontreiniging, waaronder ook grondwater, vaak maatregelen verplicht zijn.

Valt uw bodemverontreiniging buiten een inrichting (bedrijf)? Dan dient u vooraf een plan van aanpak in. Na afloop ontvangen wij van u een evaluatie. Valt uw geval binnen een inrichting? Neem dan contact op met onze medewerkers.

Gaat u een ernstige bodemverontreiniging saneren?

Het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging als het volgende geldt:

 • Het betreft meer dan 25 m3 bodemvolume sterk verontreinigde grond, 100 m3 sterk verontreinigde grond of een sterke asbestverontreiniging.
 • De verontreiniging is veroorzaakt vóór 1987.
 • De verontreiniging betreft landbodem.

Volg het stappenplan hieronder om te komen tot de juiste melding.

Voldoet uw verontreining niet aan bovenstaande? Dan bent u niet altijd verplicht een melding in te dienen. Wilt u toch een plan van aanpak of evaluatie indienen? Maak dan gebruik van het formulier “Indienen overige rapporten”.

Stappenplan: U gaat een ernstige bodemverontreiniging saneren

 1. 1

  Stap 1: Doe de juiste melding

  Voordat u kunt gaan saneren, meldt u dit bij ons. Wij beoordelen en toetsen uw melding. U kunt verschillende type meldingen doen. Via onderstaande schema vindt u het juiste formulier.

  • Vraag 1: Wilt u een sanering melden volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS)?

   Uw sanering voldoet aan het gestelde in de Regeling Uniforme Saneringen.

   Ja? Dan gebruikt u dit formulier:

   Nee? Ga naar de volgende vraag.

  • Vraag 2: Wilt u een beschikking aanvragen volgens de Wet bodembescherming?

   De melding voldoet aan het gestelde in de Wet bodembescherming en de Provinciale Milieu Verordening of Bobel 4 (Dordrecht).

   Ja? Dan gebruikt u dit formulier:

   Nee? Ga door naar de volgende stap.

 2. 2

  Stap 2: Laat weten wanneer de werkzaamheden starten

  Vlak voor u start met saneren, moet u dit bij ons melden. Dan weten wij wanneer u de werkzaamheden uitvoert. Dit kan via het formulier startmelding bodemsanering. Hierin geeft u de locatie, de gegevens van de sanering, de milieukundige begeleiding, de aannemer en de gegevens van de saneerder weer. Ook geeft u aan ons door wanneer u het diepste punt van de sanering bereikt, dit doet u in het genoemde formulier.

 3. 3

  Stap 3: U voert de sanering uit

  Dit doet u via een gekwalificeerde saneerder. Het kan zijn een inspecteur bij uw werkzaamheden komt kijken. Is er een afwijking? Dit laat u zo snel mogelijk aan ons weten.

   

 4. 4

  Stap 4: U meldt het als u klaar bent

  Binnen twee weken na afronding van de sanering, vult u het formulier eindmelding bodemsanering in. Hierdoor weten wij dat u klaar bent.

Wilt u saneren? Wij helpen u graag

Hieronder geven wij u aan welke formulieren u wanneer nodig heeft. Gaat u saneren en wilt u eerst een OZHZ-medewerker spreken? Dat kan. Vraag een vooroverleg aan.

Gebruikmaken van subsidie bedrijvenregeling

Heeft u zich voor 1 januari 2008 aangemeld voor de bedrijvenregeling? Gebruik dan ons formulier om de subsidie aan te vragen. Is reeds subsidie verleend en heeft u de sanering afgerond? Dan kunt u dit formulier ook gebruiken om de subsidie te ontvangen.

De vervuiler betaalt en maakt schoon

In eerste instantie betaalt de vervuiler de kosten. Ook zorgt de vervuiler voor het schoonmaken. Het is mogelijk dat de vervuiler niet (meer) aanspreekbaar is. In dit geval zijn de kosten voor degene die het initiatief neemt om te (ver)bouwen.

Handige links

Vragen?

Wij helpen u graag.