Wanneer vergadert het bestuur?

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar, iedereen kan ze bijwonen. De vergaderstukken, vastgestelde documenten en terugkoppelingen vindt u online. 

Verordeningen en andere besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur van OZHZ zijn te vinden op www.overheid.nl bij ‘Blad gemeenschappelijke regeling’ en (voor de geconsolideerde regelingen) bij ‘Lokale wet- en regelgeving’.

Eerstvolgende vergaderingen

De volgende AB-vergaderingen:

  • 29 september vanaf 10:00 uur (op ons kantoor in Dordrecht)
  • 30 november vanaf 10:30 uur