Wanneer vergadert het bestuur?

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar, iedereen kan ze bijwonen. De vergaderstukken, vastgestelde documenten en terugkoppelingen vindt u online.

Verordeningen en andere besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur van OZHZ zijn te vinden op www.overheid.nl bij ‘Blad gemeenschappelijke regeling’ en (voor de geconsolideerde regelingen) bij ‘Lokale wet- en regelgeving’.

Eerstvolgende vergadering

De volgende AB-vergadering is op donderdag 9 juli van 9.00 tot 10.30 in het Stadskantoor van gemeente Dordrecht (vergaderkamer 5). Vooraf aanmelden is niet nodig.