Wanneer vergadert het bestuur?

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar, iedereen kan ze bijwonen. De vergaderstukken, vastgestelde documenten en terugkoppelingen vindt u online. 

Verordeningen en andere besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur van OZHZ zijn te vinden op www.overheid.nl bij ‘Blad gemeenschappelijke regeling’ en (voor de geconsolideerde regelingen) bij ‘Lokale wet- en regelgeving’.

Eerstvolgende vergadering

De volgende AB-vergadering is op 2 december 2021 om 12:30 uur. Dit is een digitale vergadering. U kunt te vergadering volgen via deze link: https://dordrecht.raadsinformatie.nl/