Zienswijzen

Iedereen kon gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking inbrengen. Dit kon vanaf 23 oktober 2017. Een schriftelijke zienswijze moest gericht zijn aan OZHZ, Postbus 550, 3300 AN  Dordrecht, onder vermelding van het zaaknummer Z-16- 313343. Voor een mondelinge zienswijze kon contact met OZHZ op worden genomen. Hoe de procedure van de zienswijze verloopt, vindt u hier.

Hieronder vindt u de stukken van de aanvraag, kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijlagen.

Definitieve beschikking

Op dinsdag 19 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Dordrecht een definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) voor windmolen Krabbegors afgegeven. Dit betekent dat de provincie Zuid-Holland de omgevingsvergunning kan verlenen voor het realiseren van de windmolen. Namens de provincie heeft OZHZ op 16 augustus 2018 de definitieve beschikking afgegeven. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen tegen dit besluit. Ga naar de definitieve beschikking.